To learn more, read this customer story

Jacopa, IFS ERP ile artan verimlilik elde ediyor


Bir atık su arıtma şirketi olan Jacopa, enerji verimliliği ve çevre konularının başarılarının temel etkeni olduğunu biliyordu ve hem bugün hem de gelecekte işlerine hizmet edebilecek bir kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümü arayışına girdi.


ERP çözümleri için Bulut Hizmetlerimizde IFS ile devam etme kararları faydalı oldu. Uygulamanın hemen ardından, Jacopa şunları deneyimlemiştir:

  • Şirket büyümesi ve pazar genişlemesi
  • Artan operasyonel verimlilik
  • Artan iş zekası