Yayınlandı13 Eylül 2023
3 minute read

Yapay zeka, şirketlerin servis hizmeti sunmasına geçişte somut iş değeri yaratacak en önemli teknoloji olarak belirlendi

  • Censuswide tarafından yapılan araştırma, iş değeri yaratmanın temelini yapay zeka (%52), otomasyon (%51) ve makine öğrenimi (%49) olarak belirliyor.
  • EAM, FSM ve iş süreçlerinin uçtan uca entegre edilmesi gibi faktörler, servis odaklı dönüşümün gerçekleşmesinde önemli itici güçler olarak kabul edilmektedir.

 

Londra, İngiltere, 12 Eylül 2023 - Küresel kurumsal iş uygulamaları şirketi olan IFS, teknolojinin iş dünyasında hizmetleştirilmiş bir iş modeline geçişi ve faydalarını nasıl gerçekleştirdiği konusundaki rolünü değerlendiren araştırmasının ilk sonuçlarını paylaştı. Araştırma, Üretim, Servis, Telekom, Enerji ve Doğal Kaynaklar, Savunma Sanayii, İnşaat, Taahhüt ve Mühendislik endüstrilerinden gelen 2.000'den fazla üst düzey yönetici ile Fransa, Almanya, Japonya, İskandinav ülkeleri, Birleşik Krallık, ABD ve BAE'de gerçekleştirilen anketleri içeriyor.

 

Katılımcıların %43'ü, iş modellerini hizmet odaklı bir modele dönüştürme konusundaki ivmenin yöneticiler için hala öncelikli bir konu olduğunu belirtiyor. Araştırma ayrıca bu dönüşümün "Liderler" ve "Geride Kalanlar" arasında %19 ve %23 oranında bir ayrım olduğunu göstermektedir. Bazı şirketlerin bu değişime daha geç adapte olmalarının ana nedeni, işgücü, süreçler ve teknoloji altyapısı üzerindeki etkiyi daha net bir şekilde anlamak istemeleridir.

 

Yapay zeka, farklı sektörlerde büyük bir dönüşüm yaratmış durumda. Bu teknoloji, şirketlerin operasyonel verimliliklerini artırmalarına (%28), yeni müşteri segmentlerini keşfedip yeni pazarlara yönelmelerine (%28), müşteri memnuniyetini artırmalarına (%27), müşteri sadakatini geliştirmelerine (%26) ve daha yüksek kar marjları elde etmelerine (%25) yardımcı oluyor. Bu nedenle, yapay zeka artık hizmet sunumunun temel bir parçası haline gelmiştir ve şirketler için değer yaratma ve değişimi hızlandırma konusunda kritik bir teknoloji olarak kabul edilmektedir.

 

Yapay zeka yeteneklerinin oluşturulması konusundaki aciliyet, özellikle Üretim ve Servis sektörlerinde büyük bir öneme sahiptir ve bu sektörlerde %58'lik bir oranda belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu aciliyeti takip eden diğer endüstriler ise sırasıyla Savunma Sanayii, (%51), Telekom (%50), İnşaat, Taahhüt ve Mühendislik (%48), Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar (%48) endüstrileridir. Bu endüstriler, inovasyonu teşvik etmek ve kendi pazarlarında sürekli olarak farklılaşma yaratmak konusunu önemsiyorlar. Bu stratejiler, gelir artışını sağlama ve kârlılığı artırma yolunda temel bir rol oynamaktadır.

 

CEO (%54) ve CFO (%49) liderliğinde, şirket genelindeki değer gündeminin en üst sıralarında finansal sağlığın ve iş esnekliğinin artırılması yer almaktadır. Hizmetleştirme kavramı, dijital dönüşüm aracılığıyla modernleşmenin bir gerekliliği olarak öne çıkarken, yönetim kurulu, ürün ve hizmet tasarımı ile sunumunda müşterilere öncelik vererek elde edilecek finansal faydalar arasında net bir bağlantı kurmaktadır.

 

Üst düzey liderlik ekibi işin evriminin açıkça arkasında olsa da, değişimin insanlar ve süreçler (%22) üzerindeki etkisinin tam ve eyleme geçirilebilir bir şekilde anlaşılması hayati önem taşıyor. CHRO’lar özellikle potansiyel etkinin farkındalar. Dijital teknolojinin değişimini yönetip,  iş akışlarını ve süreçleri geliştirmek için yapay zeka ve otomasyonu kullanmak için temel (%50) olduğunu belirtiyor. 

 

IFS Ürün Pazarlama, Analist İlişkileri ve Rekabetçi İstihbarat Kıdemli Başkan Yardımcısı Alex Rumble şunları belirtti: "Müşterilerimiz sıklıkla dijital dönüşümün yalnızca teknolojiyle sınırlı olmadığını ifade ediyorlar. Bu araştırma, iş süreçlerini geliştirmek ve organizasyonu proaktif bir şekilde dönüşüm yolculuğuna hazırlamak söz konusu olduğunda üst düzey yöneticilerle nasıl sıkı bir uyum içinde olduğunu açıkça gösteriyor." Rumble, şunları ekledi: "Hizmetleştirme, temelde ürün ve hizmetlerin tasarımından üretimine, sunumundan hizmetine kadar müşteri odaklı bir yaklaşımı içerir. Bu konu uzun süredir gündemdeydi, ancak teknoloji eksikliği süreci engelliyordu." Rumble, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Hizmet sunumu ve dijital teknolojilerdeki büyük gelişmeler, şirketlerin işlerini yeniden tasarlayarak müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verme ve iş değeri sunma fırsatları yarattı. Bu fırsatlardan yararlanmak için yapay zeka, otomasyon ve makine öğrenimi gibi güçlü araçlar önemli bir rol oynuyor. IFS için bu durum oldukça heyecan verici bir döneme geçildiğini işaret ediyor.

 

*Haziran 2023'te Censuswide tarafından İngiltere, ABD, Almanya, BAE, Japonya, Fransa ve İskandinav ülkelerindeki Üretim, Servis,  İnşaat, Taahhüt ve Mühendislik, Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar, Savunma ve Havacılık Endüstrisi ve Telekom şirketlerinden 2.000 üst düzey karar vericiyle yapılan araştırma.

 

IFS Hakkında
IFS, dünya genelinde üretim, dağıtım, servis ve bakım-onarım yapan şirketler için entegre Kurumsal İş Uygulamaları (ERP/EAM/FSM) sunar. Uzman olduğu sektörlerde hizmet verdiği şirketlerin, uçtan uca tüm ihtiyaçlarını yıllar içinde geliştirdiği uzman çözümlerle karşılamayı amaçlayan IFS, 5.500’den fazla çalışanı ve büyüyen ekosistemiyle 15.000’den fazla müşteriye hizmet vermektedir. IFS, hizmet verdiği şirketlerin dijital dönüşümün avantajlarından faydalanarak kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmesini ve sürdürülebilir başarılar kazanmasını hedefler.

www.ifs.com/tr
www.linkedin.com/company/ifs-turkey