To learn more, read this customer story


Anticimex posługuje się IFS Business Connector, aby wykorzystać potencjał technologii IoT


Dzięki integracji systemu ERP IFS Applications ze swoją platformą IoT firma Anticimex jest w stanie analizować swoje dane, integrować je z własnym ekosystemem i wizualizować je, łącząc z innymi źródłami. Obecnie Anticimex prowadzi zupełnie inne rozmowy z klientami, jest w stanie analizować własne usługi techników terenowych i w całkowicie inny sposób podchodzi do rynku. Zwiększenie potencjału sprzedaży poprawi również wydajność pracy w terenie i umożliwi rozwój firmy. Dodatkowe korzyści:


  • Rozwiązanie o dużej odporności
  • Skalowalność
  • Wydajne narzędzie do planowania tras
  • Integracja z platformą IoT

„Dzięki integracji systemu IFS Applications z własną platformą IoT jesteśmy w stanie analizować swoje dane, integrować je z własnym ekosystemem i wizualizować je, łącząc z innymi źródłami. Obecnie prowadzimy zupełnie inne rozmowy z klientami, jesteśmy w stanie analizować własne usługi techników terenowych i w całkowicie inny sposób podchodzimy do rynku”.

Jussi Ylinen
Prezes zarządu firmy AnticimexAnticimex wykorzystuje IFS Business Connector, aby wykorzystać potencjał technologii IoT