IFS z najwyższą pozycją w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ 2022 dotyczącym zarządzania serwisem w terenie. Firmę doceniono za możliwości wdrażania nowych pomysłów i rozwiązań oraz najbardziej kompletną, a także wartościową dla klientów wizję.


Lider po raz siódmy z rzędu

IFS liderem po raz siódmy z rzędu

Po raz siódmy z rzędu firma IFS zajęła najwyższą pozycję zarówno pod względem możliwości w zakresie wdrażania nowych pomysłów i rozwiązań (Ability to Execute), jak i najbardziej kompletnej i wartościowej dla klientów wizji (Completeness of Vision) w analizie Gartner® Magic Quadrant™ dotyczącej rozwiązań do zarządzania serwisem w terenie (Field Service Management, FSM) za rok 2022.

Utrzymywana od lat pozycja lidera potwierdza, że kompleksowe rozwiązania do zarządzania usługami oferowane przez IFS spełniają najbardziej złożone potrzeby globalnych przedsiębiorstw. Dzięki dostosowaniu naszych projektów do specyfiki poszczególnych branż i włączeniu do nich innowacyjnych rozwiązań, klienci otrzymują pełne wsparcie w osiąganiu wymiernego zwrotu z inwestycji. Funkcja planowania harmonogramu pracy zapewnia wyjątkową optymalizację w czasie rzeczywistym i na odpowiednim do osiągnięcia najwyższej jakości poziomie.


Pobierz raport 2022 Gartner Magic Quadrant for Field Service Management, aby poznać:


    • trendy technologiczne wywierające wpływ na branżę usługową,
    • ocenę dostawców oprogramowania do zarządzania usługami w terenie,
    • przyczyny, dla których firma IFS została wyróżniona w raporcie.

IFS liderem po raz siódmy z rzędu


Pobierz pełny raport tutaj


Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny raport firmy Gartner:

GARTNER i Magic Quadrant są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gartner, Inc. i/lub jej spółek zależnych w USA i na świecie oraz są wykorzystywane w niniejszym dokumencie za ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Niniejsza grafika opublikowana przez Gartner, Inc. jest częścią większej analizy badawczej i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. IFS udostępnia pełny raport na życzenie zainteresowanych.


Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług prezentowanych w swoich publikacjach badawczych. Nie zaleca również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub wyróżnionych w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej analityków i nie powinny być traktowane jako wiążące stwierdzenia faktów. Firma Gartner odrzuca wszelkie wyraźne i dorozumiane gwarancje i rękojmie co do tego badania, w tym gwarancje co do jego wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.