To learn more, read this customer story

Multiplex zyskuje globalną spójność dzięki wsparciu IFS

Jednym z głównych wyzwań biznesowych dla firmy Multiplex, międzynarodowego wykonawcy budowlanego z siedzibą w Sydney w Australii, jest uzyskanie globalnej spójności we wszystkich regionach, w których prowadzi działalność, przy jednoczesnym uwzględnieniu regionalnych niuansów. Aby sprostać temu wyzwaniu, firma Multiplex wybrała IFS jako swojego dostawcę.


Od momentu przejścia na system ERP IFS firma Multiplex zyskała następujące korzyści:

  • Wzrost sprawności operacyjnej
  • Szybsze i dokładniejsze raportowanie
  • Usprawnienie procesów

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj film z opinią firmy Multiplex.