Skip to main content

Rozwiązanie wspierające eksploatację przeznaczone dla sektora obrony

IFS jest liderem w dziedzinie przeznaczonych dla sektora obrony systemów ERP i oprogramowania wspierającego eksploatację. Kontrahentom sektora obrony oferuje kompleksowe oprogramowanie, które zwiększa dostępność i efektywność zasobów na wszystkich etapach ich cyklu życia.

Kontrahenci sektora obrony i siły zbrojne działają w trudnym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Muszą sprostać takim wyzwaniom, jak ograniczony budżet, rosnące wymagania przepisów prawnych, coraz bardziej skomplikowane urządzenia, niedobór personelu, złożone środowiska informatyczne i coraz trudniejsze zadania operacyjne. Oprogramowanie wspierające eksploatację powinno ułatwiać im efektywne działanie w takich warunkach.

Organizacje z sektora obrony i siły zbrojne potrzebują oprogramowania, które zapewni im pełny (360°) widok procesów na poziomie dowodzenia, zwiększenie wydajności i usprawnienie łańcucha wartości, co z kolei pozwoli na:

 • Zwiększenie wydajności operacyjnej
 • Optymalizację procesów obsługi technicznej, planowania zasobów, prognozowania i wizyt serwisowych
 • Lepsze wykorzystanie możliwości i mocy produkcyjnej obiektów
 • Polepszenie wyników finansowych
 • Zachowanie zgodności z międzynarodowymi standardami operacyjnymi
 • Optymalizację wykorzystania kosztownego i często niewystarczającego personelu wojskowego i cywilnego
 • Wdrożenie procesów obsługi łańcucha dostaw opartych na najlepszych procedurach

Broszura: Rozwiązanie wspierające eksploatację przeznaczone dla sektora obrony

Przedsiębiorstwa z sektora obrony działają dziś w trudnym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Muszą sprostać takim wyzwaniom, jak ograniczony budżet, rosnące wymagania przepisów prawnych, coraz bardziej skomplikowane urządzenia, niedobór personelu, zaawansowane rządowe programy informatyczne i coraz trudniejsze zadania operacyjne. Przeczytaj więcej o oprogramowaniu, które zostało opracowane z myślą o wsparciu eksploatacji w sektorze obrony. Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania IFS dla sektora obrony zwiększają dostępność zasobów przez cały cykl ich eksploatacji.

Przeczytaj więcej w naszej broszurze

Pomagamy zapewnić dostępność najważniejszych aktywów w sektorze lotnictwa i obrony przez cały okres ich eksploatacji

Zintegrowane rozwiązania dla przedsiębiorstw z sektora obrony

Programy utrzymania zasobów w trakcie ich eksploatacji

IFS oferuje oprogramowanie, które umożliwia realizację programów wsparcia używanych zasobów wojskowych, w tym sprzętu wojsk lądowych i morskich oraz systemów i urządzeń komunikacyjnych. Oprogramowanie IFS można zainstalować w środowisku wdrożonym u klienta przez integratora systemów. Może je również zainstalować bezpośrednio użytkownik końcowy lub dostawca usług logistycznych opartych na wydajności (performance-based logistics ― PBL).

 • Gotowość do pracy w przystępnej cenie – rozwiązanie umożliwia precyzyjne monitorowanie wskaźników dostępności zasobów oraz powiązanie zmian reguł z wynikami obsługi technicznej, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów utrzymania.
 • Optymalizacja wydajności – rozwiązanie umożliwia efektywne planowanie obsługi technicznej na podstawie dostępnych w czasie rzeczywistym danych dotyczących misji i wykorzystania zasobów oraz dostępności pracowników i części, bez ponoszenia kosztów zbędnych rezerw.
 • Elastyczność operacyjna – rozwiązanie umożliwia szybkie reagowanie na nieoczekiwane zdarzenia oraz zmiany profilu misji, co zmniejsza prawdopodobieństwo niesprawności zasobów i optymalizuje ich gotowość operacyjną.
 • Pełna widoczność zasobów – rozwiązanie umożliwia aktywne zarządzanie siecią logistyczną w oparciu o zintegrowany, całościowy model, co zwiększa wydajność i usprawnia podejmowanie decyzji.
 • Wdrożone operacje – rozwiązanie umożliwia dokładne zdefiniowanie zasobów i wymaganej obsługi technicznej przy zapewnionej widoczności wszystkich procesów operacyjnych, pośrednich i związanych z obsługą techniczną oraz całkowitej widoczności w czasie rzeczywistym wszystkich zasobów wdrożonych w skali globalnej.

Producenci OEM i dostawcy sprzętu

IFS oferuje oprogramowanie do zarządzania i oprogramowanie wspierające produkcję przeznaczone dla producentów OEM i dostawców sprzętu z sektora obrony. Oferta obejmuje pełny zestaw produktów dla całego przedsiębiorstwa, w tym działu finansów i kadr, a także funkcje wspomagające proces produkcji i wsparcie produktu przez cały cykl życia.

 • Zarządzanie całym cyklem życia produktu
 • Produkcja mieszana
 • Wiązanie projektów
 • Analiza danych operacyjnych w przedsiębiorstwie
 • Serwis posprzedażny i obsługa klienta
 • Wbudowane funkcje zapewnienia zgodności z przepisami i funkcje kontroli eksportu

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT W NASZYM ARKUSZU INFORMACYJNYM

Zarządzanie firmą z sektora obrony

IFS oferuje oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom z sektora obrony w efektywnym funkcjonowaniu. Produkty i rozwiązania IFS obejmują funkcje zarządzania centralą, logistyką, flotą i zasobami, przygotowania zasobów i analizy danych operacyjnych. Można je wykorzystać do zarządzania działem, obiektem lub całą organizacją. Mogą być wdrażane przez użytkownika końcowego, zewnętrzną firmę konsultingową lub integratora systemów.

 • Zarządzanie logistyką całej organizacji
 • Informacje dotyczące finansów, wydajności i operacji, ułatwiające podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie konfiguracją, usługi MRO i logistyka
 • Zarządzanie obiektami
 • Zarządzanie pracownikami i planowanie ich pracy

Zarządzanie obiektami w sektorze obrony

Rozwiązania IFS do zarządzania obiektami są dostępne w ramach kompleksowego pakietu oprogramowania dla sektora obrony. Można je wykorzystać w różnych obiektach, takich jak stocznie, bazy operacyjne, obiekty szkoleniowe, lotniska i zakłady naprawcze. Oto przykłady obiektów z sektora obrony obsługiwanych przez rozwiązania IFS:

 • Duże hale remontowe przeznaczone dla złożonych zasobów
 • Operacyjne bazy wojskowe
 • Obiekty obronne, w których pracują serwisanci techniczni
 • Ośrodki szkoleniowe (utrzymanie zasobów i obiektów)

Programy utrzymania zasobów w trakcie ich eksploatacji

IFS oferuje oprogramowanie, które umożliwia realizację programów wsparcia używanych zasobów wojskowych, w tym sprzętu wojsk lądowych i morskich oraz systemów i urządzeń komunikacyjnych. Oprogramowanie IFS można zainstalować w środowisku wdrożonym u klienta przez integratora systemów. Może je również zainstalować bezpośrednio użytkownik końcowy lub dostawca usług logistycznych opartych na wydajności (performance-based logistics ― PBL).

 • Gotowość do pracy w przystępnej cenie – rozwiązanie umożliwia precyzyjne monitorowanie wskaźników dostępności zasobów oraz powiązanie zmian reguł z wynikami obsługi technicznej, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów utrzymania.
 • Optymalizacja wydajności – rozwiązanie umożliwia efektywne planowanie obsługi technicznej na podstawie dostępnych w czasie rzeczywistym danych dotyczących misji i wykorzystania zasobów oraz dostępności pracowników i części, bez ponoszenia kosztów zbędnych rezerw.
 • Elastyczność operacyjna – rozwiązanie umożliwia szybkie reagowanie na nieoczekiwane zdarzenia oraz zmiany profilu misji, co zmniejsza prawdopodobieństwo niesprawności zasobów i optymalizuje ich gotowość operacyjną.
 • Pełna widoczność zasobów – rozwiązanie umożliwia aktywne zarządzanie siecią logistyczną w oparciu o zintegrowany, całościowy model, co zwiększa wydajność i usprawnia podejmowanie decyzji.
 • Wdrożone operacje – rozwiązanie umożliwia dokładne zdefiniowanie zasobów i wymaganej obsługi technicznej przy zapewnionej widoczności wszystkich procesów operacyjnych, pośrednich i związanych z obsługą techniczną oraz całkowitej widoczności w czasie rzeczywistym wszystkich zasobów wdrożonych w skali globalnej.

Producenci OEM i dostawcy sprzętu

IFS oferuje oprogramowanie do zarządzania i oprogramowanie wspierające produkcję przeznaczone dla producentów OEM i dostawców sprzętu z sektora obrony. Oferta obejmuje pełny zestaw produktów dla całego przedsiębiorstwa, w tym działu finansów i kadr, a także funkcje wspomagające proces produkcji i wsparcie produktu przez cały cykl życia.

 • Zarządzanie całym cyklem życia produktu
 • Produkcja mieszana
 • Wiązanie projektów
 • Analiza danych operacyjnych w przedsiębiorstwie
 • Serwis posprzedażny i obsługa klienta
 • Wbudowane funkcje zapewnienia zgodności z przepisami i funkcje kontroli eksportu

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT W NASZYM ARKUSZU INFORMACYJNYM

Zarządzanie firmą z sektora obrony

IFS oferuje oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom z sektora obrony w efektywnym funkcjonowaniu. Produkty i rozwiązania IFS obejmują funkcje zarządzania centralą, logistyką, flotą i zasobami, przygotowania zasobów i analizy danych operacyjnych. Można je wykorzystać do zarządzania działem, obiektem lub całą organizacją. Mogą być wdrażane przez użytkownika końcowego, zewnętrzną firmę konsultingową lub integratora systemów.

 • Zarządzanie logistyką całej organizacji
 • Informacje dotyczące finansów, wydajności i operacji, ułatwiające podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie konfiguracją, usługi MRO i logistyka
 • Zarządzanie obiektami
 • Zarządzanie pracownikami i planowanie ich pracy

Zarządzanie obiektami w sektorze obrony

Rozwiązania IFS do zarządzania obiektami są dostępne w ramach kompleksowego pakietu oprogramowania dla sektora obrony. Można je wykorzystać w różnych obiektach, takich jak stocznie, bazy operacyjne, obiekty szkoleniowe, lotniska i zakłady naprawcze. Oto przykłady obiektów z sektora obrony obsługiwanych przez rozwiązania IFS:

 • Duże hale remontowe przeznaczone dla złożonych zasobów
 • Operacyjne bazy wojskowe
 • Obiekty obronne, w których pracują serwisanci techniczni
 • Ośrodki szkoleniowe (utrzymanie zasobów i obiektów)