Skip to main content

Rozwiązanie wspierające eksploatację przeznaczone dla sektora obrony

IFS jest liderem w dziedzinie przeznaczonych dla sektora obrony systemów ERP i oprogramowania wspierającego eksploatację. Kontrahentom sektora obrony oferuje kompleksowe oprogramowanie, które zwiększa dostępność i efektywność zasobów na wszystkich etapach ich cyklu życia

Kontrahenci sektora obrony i siły zbrojne działają w trudnym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Muszą sprostać takim wyzwaniom, jak ograniczony budżet, rosnące wymagania przepisów prawnych, coraz bardziej skomplikowane urządzenia, niedobór personelu, złożone środowiska informatyczne i coraz trudniejsze zadania operacyjne. Oprogramowanie wspierające eksploatację powinno ułatwiać im efektywne działanie w takich warunkach.

Organizacje z sektora obrony i siły zbrojne potrzebują oprogramowania, które zapewni im pełny (360°) widok procesów na poziomie dowodzenia, zwiększenie wydajności i usprawnienie łańcucha wartości, co z kolei pozwoli na:

 • Zwiększenie wydajności operacyjnej
 • Optymalizację procesów obsługi technicznej, planowania zasobów, prognozowania i wizyt serwisowych
 • Lepsze wykorzystanie możliwości i mocy produkcyjnej obiektów
 • Polepszenie wyników finansowych
 • Zachowanie zgodności z międzynarodowymi standardami operacyjnymi
 • Optymalizację wykorzystania kosztownego i często niewystarczającego personelu wojskowego i cywilnego
 • Wdrożenie procesów obsługi łańcucha dostaw opartych na najlepszych procedurach

Broszura: Rozwiązanie wspierające eksploatację przeznaczone dla sektora obrony

Przedsiębiorstwa z sektora obrony działają dziś w trudnym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Muszą sprostać takim wyzwaniom, jak ograniczony budżet, rosnące wymagania przepisów prawnych, coraz bardziej skomplikowane urządzenia, niedobór personelu, zaawansowane rządowe programy informatyczne i coraz trudniejsze zadania operacyjne. Przeczytaj więcej o oprogramowaniu, które zostało opracowane z myślą o wsparciu eksploatacji w sektorze obrony. Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania IFS dla sektora obrony zwiększają dostępność zasobów przez cały cykl ich eksploatacji.

Przeczytaj więcej w naszej broszurze

Pomagamy zapewnić dostępność najważniejszych aktywów w sektorze lotnictwa i obrony przez cały okres ich eksploatacji

Zintegrowane rozwiązania dla sektora obrony

Programy utrzymania zasobów w trakcie ich eksploatacji

IFS oferuje oprogramowanie, które umożliwia realizację programów wsparcia używanych zasobów wojskowych, w tym sprzętu wojsk lądowych i morskich oraz systemów i urządzeń komunikacyjnych. Oprogramowanie IFS można zainstalować w środowisku wdrożonym u klienta przez integratora systemów. Może je również zainstalować bezpośrednio użytkownik końcowy lub dostawca usług logistycznych opartych na wydajności (performance-based logistics ― PBL).

 • Gotowość do pracy w przystępnej cenie – rozwiązanie umożliwia precyzyjne monitorowanie wskaźników dostępności zasobów oraz powiązanie zmian reguł z wynikami obsługi technicznej, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów utrzymania.
 • Optymalizacja wydajności – rozwiązanie umożliwia efektywne planowanie obsługi technicznej na podstawie dostępnych w czasie rzeczywistym danych dotyczących misji i wykorzystania zasobów oraz dostępności pracowników i części, bez ponoszenia kosztów zbędnych rezerw.
 • Elastyczność operacyjna – rozwiązanie umożliwia szybkie reagowanie na nieoczekiwane zdarzenia oraz zmiany profilu misji, co zmniejsza prawdopodobieństwo niesprawności zasobów i optymalizuje ich gotowość operacyjną.
 • Pełna widoczność zasobów – rozwiązanie umożliwia aktywne zarządzanie siecią logistyczną w oparciu o zintegrowany, całościowy model, co zwiększa wydajność i usprawnia podejmowanie decyzji.
 • Wdrożone operacje – rozwiązanie umożliwia dokładne zdefiniowanie zasobów i wymaganej obsługi technicznej przy zapewnionej widoczności wszystkich procesów operacyjnych, pośrednich i związanych z obsługą techniczną oraz całkowitej widoczności w czasie rzeczywistym wszystkich zasobów wdrożonych w skali globalnej.

Producenci OEM i dostawcy sprzętu

IFS oferuje oprogramowanie do zarządzania i oprogramowanie wspierające produkcję przeznaczone dla producentów OEM i dostawców sprzętu z sektora obrony. Oferta obejmuje pełny zestaw produktów dla całego przedsiębiorstwa, w tym działu finansów i kadr, a także funkcje wspomagające proces produkcji i wsparcie produktu przez cały cykl życia.

 • Zarządzanie całym cyklem życia produktu
 • Produkcja mieszana
 • Wiązanie projektów
 • Analiza danych operacyjnych w przedsiębiorstwie
 • Serwis posprzedażny i obsługa klienta
 • Wbudowane funkcje zapewnienia zgodności z przepisami i funkcje kontroli eksportu

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT W NASZYM ARKUSZU INFORMACYJNYM

Zarządzanie firmą z sektora obrony

IFS oferuje oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom z sektora obrony w efektywnym funkcjonowaniu. Produkty i rozwiązania IFS obejmują funkcje zarządzania centralą, logistyką, flotą i zasobami, przygotowania zasobów i analizy danych operacyjnych. Można je wykorzystać do zarządzania działem, obiektem lub całą organizacją. Mogą być wdrażane przez użytkownika końcowego, zewnętrzną firmę konsultingową lub integratora systemów.

 • Zarządzanie logistyką całej organizacji
 • Informacje dotyczące finansów, wydajności i operacji, ułatwiające podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie konfiguracją, usługi MRO i logistyka
 • Zarządzanie obiektami
 • Zarządzanie pracownikami i planowanie ich pracy

Zarządzanie obiektami w sektorze obrony

Rozwiązania IFS do zarządzania obiektami są dostępne w ramach kompleksowego pakietu oprogramowania dla sektora obrony. Można je wykorzystać w różnych obiektach, takich jak stocznie, bazy operacyjne, obiekty szkoleniowe, lotniska i zakłady naprawcze. Oto przykłady obiektów z sektora obrony obsługiwanych przez rozwiązania IFS:

 • Duże hale remontowe przeznaczone dla złożonych zasobów
 • Operacyjne bazy wojskowe
 • Obiekty obronne, w których pracują serwisanci techniczni
 • Ośrodki szkoleniowe (utrzymanie zasobów i obiektów)

ROZPROSZONE DZIAŁANIA OPERACYJNE

Rozwiązanie IFS Disconnected Operations zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach wojskowych. Umożliwia im rozmieszczenie statków powietrznych wraz z danymi w każdym miejscu na świecie na wymagany okres czasu, ochronę tych zasobów oraz ich bezpieczne sprowadzenie do bazy przy zachowaniu wymaganego poziomu łączności rozproszonych urządzeń, takich jak laptopy.

Rozwiązanie to, przeznaczone dla lotnictwa wojskowego, ma wszystkie funkcje obsługi technicznej niezbędne do zapewnienia efektywności misji oraz jej zgodności z obowiązującymi wymaganiami. Umożliwia gromadzenie rekordów technicznych podczas każdej misji oraz zapewnia integralność i kompletność danych po powrocie do bazy. IFS Disconnected Operations udostępnia następujące możliwości:

 • Przekazywanie danych aplikacji i danych technicznych z samolotu oraz zasobów zapasowych z centralnego punktu do lokalizacji, które nie są podłączone do sieci bądź mogą zostać rozłączone w każdej chwili, z centralnego systemu zarządzania obsługą techniczną.
 • Wdrażanie zasobów w każdym obszarze operacyjnym z zapewnieniem odporności sieci niezależnie od ograniczeń dotyczących łączności.
 • Zapewnienie bezpiecznego działania zasobów dzięki odizolowanym rekordom oraz zachowanie integralności danych poprzez przyrostowe konsolidacje.
 • Większa dokładność i spójność danych oraz ich zabezpieczenie przed rozbieżnościami i duplikacją dzięki używaniu tylko jednego aktywnego rekordu zasobów.
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi sprawności floty w rozproszonych bazach za pomocą repozytorium rekordów technicznych, które obejmuje wszystkie placówki.

Read more about operating in unplanned connectivity scenarios

Programy utrzymania zasobów w trakcie ich eksploatacji

IFS oferuje oprogramowanie, które umożliwia realizację programów wsparcia używanych zasobów wojskowych, w tym sprzętu wojsk lądowych i morskich oraz systemów i urządzeń komunikacyjnych. Oprogramowanie IFS można zainstalować w środowisku wdrożonym u klienta przez integratora systemów. Może je również zainstalować bezpośrednio użytkownik końcowy lub dostawca usług logistycznych opartych na wydajności (performance-based logistics ― PBL).

 • Gotowość do pracy w przystępnej cenie – rozwiązanie umożliwia precyzyjne monitorowanie wskaźników dostępności zasobów oraz powiązanie zmian reguł z wynikami obsługi technicznej, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów utrzymania.
 • Optymalizacja wydajności – rozwiązanie umożliwia efektywne planowanie obsługi technicznej na podstawie dostępnych w czasie rzeczywistym danych dotyczących misji i wykorzystania zasobów oraz dostępności pracowników i części, bez ponoszenia kosztów zbędnych rezerw.
 • Elastyczność operacyjna – rozwiązanie umożliwia szybkie reagowanie na nieoczekiwane zdarzenia oraz zmiany profilu misji, co zmniejsza prawdopodobieństwo niesprawności zasobów i optymalizuje ich gotowość operacyjną.
 • Pełna widoczność zasobów – rozwiązanie umożliwia aktywne zarządzanie siecią logistyczną w oparciu o zintegrowany, całościowy model, co zwiększa wydajność i usprawnia podejmowanie decyzji.
 • Wdrożone operacje – rozwiązanie umożliwia dokładne zdefiniowanie zasobów i wymaganej obsługi technicznej przy zapewnionej widoczności wszystkich procesów operacyjnych, pośrednich i związanych z obsługą techniczną oraz całkowitej widoczności w czasie rzeczywistym wszystkich zasobów wdrożonych w skali globalnej.

Producenci OEM i dostawcy sprzętu

IFS oferuje oprogramowanie do zarządzania i oprogramowanie wspierające produkcję przeznaczone dla producentów OEM i dostawców sprzętu z sektora obrony. Oferta obejmuje pełny zestaw produktów dla całego przedsiębiorstwa, w tym działu finansów i kadr, a także funkcje wspomagające proces produkcji i wsparcie produktu przez cały cykl życia.

 • Zarządzanie całym cyklem życia produktu
 • Produkcja mieszana
 • Wiązanie projektów
 • Analiza danych operacyjnych w przedsiębiorstwie
 • Serwis posprzedażny i obsługa klienta
 • Wbudowane funkcje zapewnienia zgodności z przepisami i funkcje kontroli eksportu

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT W NASZYM ARKUSZU INFORMACYJNYM

Zarządzanie firmą z sektora obrony

IFS oferuje oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom z sektora obrony w efektywnym funkcjonowaniu. Produkty i rozwiązania IFS obejmują funkcje zarządzania centralą, logistyką, flotą i zasobami, przygotowania zasobów i analizy danych operacyjnych. Można je wykorzystać do zarządzania działem, obiektem lub całą organizacją. Mogą być wdrażane przez użytkownika końcowego, zewnętrzną firmę konsultingową lub integratora systemów.

 • Zarządzanie logistyką całej organizacji
 • Informacje dotyczące finansów, wydajności i operacji, ułatwiające podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie konfiguracją, usługi MRO i logistyka
 • Zarządzanie obiektami
 • Zarządzanie pracownikami i planowanie ich pracy

Zarządzanie obiektami w sektorze obrony

Rozwiązania IFS do zarządzania obiektami są dostępne w ramach kompleksowego pakietu oprogramowania dla sektora obrony. Można je wykorzystać w różnych obiektach, takich jak stocznie, bazy operacyjne, obiekty szkoleniowe, lotniska i zakłady naprawcze. Oto przykłady obiektów z sektora obrony obsługiwanych przez rozwiązania IFS:

 • Duże hale remontowe przeznaczone dla złożonych zasobów
 • Operacyjne bazy wojskowe
 • Obiekty obronne, w których pracują serwisanci techniczni
 • Ośrodki szkoleniowe (utrzymanie zasobów i obiektów)

ROZPROSZONE DZIAŁANIA OPERACYJNE

Rozwiązanie IFS Disconnected Operations zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach wojskowych. Umożliwia im rozmieszczenie statków powietrznych wraz z danymi w każdym miejscu na świecie na wymagany okres czasu, ochronę tych zasobów oraz ich bezpieczne sprowadzenie do bazy przy zachowaniu wymaganego poziomu łączności rozproszonych urządzeń, takich jak laptopy.

Rozwiązanie to, przeznaczone dla lotnictwa wojskowego, ma wszystkie funkcje obsługi technicznej niezbędne do zapewnienia efektywności misji oraz jej zgodności z obowiązującymi wymaganiami. Umożliwia gromadzenie rekordów technicznych podczas każdej misji oraz zapewnia integralność i kompletność danych po powrocie do bazy. IFS Disconnected Operations udostępnia następujące możliwości:

 • Przekazywanie danych aplikacji i danych technicznych z samolotu oraz zasobów zapasowych z centralnego punktu do lokalizacji, które nie są podłączone do sieci bądź mogą zostać rozłączone w każdej chwili, z centralnego systemu zarządzania obsługą techniczną.
 • Wdrażanie zasobów w każdym obszarze operacyjnym z zapewnieniem odporności sieci niezależnie od ograniczeń dotyczących łączności.
 • Zapewnienie bezpiecznego działania zasobów dzięki odizolowanym rekordom oraz zachowanie integralności danych poprzez przyrostowe konsolidacje.
 • Większa dokładność i spójność danych oraz ich zabezpieczenie przed rozbieżnościami i duplikacją dzięki używaniu tylko jednego aktywnego rekordu zasobów.
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi sprawności floty w rozproszonych bazach za pomocą repozytorium rekordów technicznych, które obejmuje wszystkie placówki.

Read more about operating in unplanned connectivity scenarios