Informacje o firmie

Poznaj historię firmy IFS, jej filozofię oraz pomysły. Co wyróżnia nas spośród innych dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw? Przeczytaj, aby się dowiedzieć.

Informacje o firmie

Ład korporacyjny

Firma IFS jest zarządzana w oparciu o ustawę o spółkach Swedish Companies Act, regulacje giełdy papierów wartościowych NASDAQ OMX w Sztokholmie oraz kodeks ładu korporacyjnego Swedish Code of Corporate Governance.

Ład korporacyjny

Wyniki finansowe

Zapraszamy do zapoznania się z kwartalnymi i rocznymi sprawozdaniami firmy IFS, które zawierają aktualne i historyczne informacje na temat działalności firmy. Tutaj znajdą Państwo również informacje o planowanych raportach finansowych.

Wyniki finansowe

Dane kontaktowe

Ta sekcja zwiera dane kontaktowe osób, do których można kierować ważne pytania lub uwagi dotyczące firmy IFS oraz prośby o spotkanie z przedstawicielami najwyższego kierownictwa. Staramy się być dostępni dla naszych klientów!

Kontakt

Kariera

Dlaczego pracownicy firmy IFS wiążą się z nią na tak długo? W tej sekcji można poznać odpowiedź na to pytanie, przejrzeć oferty pracy, a także skontaktować się z biurami prowadzącymi rekrutację.

Kariera