Adresy i numery telefonów

globa
Zapraszamy do kontaktu! Poniżej znajdują się numery telefonów, adresy i informacje kontaktowe oddziałów firmy IFS na całym świecie.

IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.

ul. Marcina Flisa 6

02-247 Warszawa

E-mail: info.pl@ifsworld.com

Polska

Telefon: