Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

IFS Maintenix: Oprogramowanie do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie

Oprogramowanie do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie opracowane, aby pomagać w maksymalizacji przychodów generowanych przez posiadane zasoby poprzez zapewnienie ustandaryzowanej, efektywnej i przewidywalnej obsługi.

Najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie

Architektura oparta na komponentach z kontrolowanym przebiegiem procesów, automatyzacja planowania obsługi technicznej i materiałów, dostęp do punktu serwisowania oraz informacje w czasie rzeczywistym, a także realizacja i zapewnienie zgodności „bez papieru“ — to wszystko sprawia, że IFS Maintenix stanowi zintegrowane rozwiązanie zaprojektowane do obsługi szerokiego zakresu obsługi technicznej w lotnictwie. Dzięki możliwości rejestracji i rozpowszechniania właściwych danych w oparciu o role każdy użytkownik otrzymuje dokładne i terminowe informacje potrzebne, aby pracować w sposób skuteczny i wydajny.

IFS Maintenix

IFS Maintenix eLogbook

IFS Maintenix eLogbook is an innovative electronic logbook solution that supports a connected workforce and pilot engagement model.

Read about this solution

IFS Maintenix Fleet Planner

Zapomnij o arkuszach kalkulacyjnych i ręcznej aktualizacji i skorzystaj z przystępnego cenowo rozwiązania do zarządzania planowaniem długoterminowym. IFS Maintenix Fleet Planner dostosowuje się do Twojej floty i współpracuje z każdym systemem do zarządzania obsługą techniczną i projektowaniem.

Czytaj na temat tego rozwiązania

IFS Maintenix Operator Edition

IFS Maintenix Operator Edition zapewnia przedsiębiorstwom pełne możliwości w zakresie zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie za pomocą całkowicie zintegrowanej platformy internetowej działającej na urządzeniach mobilnych.

Czytaj na temat tego rozwiązania