Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Wytwarzanie energii elektrycznej

Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, projektami i majątkiem — poznaj najambitniejszych uczestników zróżnicowanego rynku.

IFS oferuje oprogramowanie dla przedsiębiorstw, które integruje funkcje zarządzania projektami i majątkiem oraz zarządzania usługami z podstawowymi funkcjami ERP, przeznaczone dla firm zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej.

Dysponujemy bogatą wiedzą na temat problemów, z którymi muszą się dziś zmagać przedsiębiorstwa elektroenergetyczne. W 1983 roku nawiązaliśmy współpracę z pierwszym klientem, była to elektrownia jądrowa. Niezależne firmy analityczne uznają obecnie IFS za jednego z czołowych na światowym rynku dostawców oprogramowania ERP i EAM działającego w środowisku lokalnym i w chmurze.

Rynek wytwarzania energii elektrycznej ciągle się zmienia, a koszty energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych są coraz niższe. IFS kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw zorientowanych na projekty, majątek i usługi. Jest dostawcą, który pomaga swoim klientom zamieniać wyzwania w możliwości.

Oprogramowanie EAM, ERP i oprogramowanie do zarządzania usługami serwisowymi dla sektora wytwarzania energii

Dywersyfikacja w branży energetyki wytwórczej

Energia odnawialna przestała być jedynie futurystyczną koncepcją — istotna część wykorzystywanej obecnie energii elektrycznej pochodzi właśnie z takich źródeł. Przedsiębiorstwa z branży energetyki wytwórczej zmieniają model działania na bardziej zróżnicowany, dokonując przy tym inwestycji w odnawialne źródła energii. Wprowadzenie innych niż tradycyjne metod wytwarzania energii oznacza jednak nowe wyzwania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i skłania firmy do zastosowania nowych modeli biznesowych. Skuteczna realizacja strategii dywersyfikacji wymaga wdrożenia odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Pobierz e-book

Rozwiązania EAM i ERP

Colin Beaney, Global Industry Director for Energy, Utilities and Resources w korporacji IFS, opowiada o tym, w jaki sposób oprogramowanie ERP i EAM może przynieść korzyści klientom zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej.

IFS a Gartner Peer Insights Customers' Choice for Enterprise Asset Management Software

IFS has been recognized as a top-rated vendor and distinguished by our customers as a Gartner Peer Insights Customers Choice' for Enterprise Asset Management Software through the Gartner Peer Insights platform.

The Gartner Peer Insights Customers’ Choice badge is a trademark and service mark of Gartner, Inc., and/or its affiliates, and is used herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights Customers’ Choice constitute the subjective opinions of individual end-user reviews, ratings, and data applied against a documented methodology; they neither represent the views of, nor constitute an endorsement by, Gartner or its affiliates.

VIEW THE CUSTOMERS’ CHOICE DISTINCTION

Systemy ERP, EAM i FSM firmy IFS przynoszą korzyści naszym klientom w sektorach telekomunikacji, energetyki, usług użyteczności publicznej i zarządzania zasobami