Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Elastyczne oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa

Czerpanie korzyści ze zmian

Skonfigurowany dla Twojej branży

IFS to inny rodzaj oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Nie jest złożony i skomplikowany jak niektóre inne systemy ERP. Zamiast tego został zaprojektowany, aby pomóc Ci szybko skorzystać z pojawiającej się technologii i zmieniającego się krajobrazu rynkowego, maksymalizując elastyczność Twojej firmy.

Nasze rozwiązanie obejmuje funkcje zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i zarządzania usługami. Aplikacja może być skonfigurowana dla różnych branż i wyróżnia się ustawieniami, które łączą elementy produkcji, projektu, obsługi i zarządzania zasobami.

Rozwiązanie ERP

Produkcja

Nasze rozwiązanie ERP idealnie sprawdza się w produkcji dyskretnej oraz opartej na procesach, jak również tam, gdzie wymagana jest ścisła identyfikowalność — np. w przemyśle spożywczym, sektorze lotnictwa i obrony oraz w środowiskach zorientowanych na projekty.

Produkcja

Projekty

System zarządzania projektami to główny komponent naszego rozwiązania, który może być wykorzystywany jako oprogramowanie ERP do realizacji projektów lub narzędzie do zarządzania portfelem projektów. Umożliwia on inteligentne zarządzanie wyłączaniem urządzeń, wprowadzaniem produktów, projektami inżynieryjnymi oraz cyklem życia aktywów i produktów za pomocą oprogramowania.

Projekty

Serwis

Rozwiązanie IFS Service Management, będące integralną częścią naszej oferty, umożliwia wszechstronne zarządzanie serwisem i aktywami, obejmujące wszystkie korzyści kompleksowego systemu ERP.

Serwis

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Funkcja zarządzania łańcuchem dostaw to zaawansowany komponent wbudowany w nasze oprogramowanie, oferujący szereg funkcji logistycznych dostosowanych do potrzeb wymagających środowisk produkcyjnych, m.in. w sektorze lotnictwa i obrony, branży usług w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej oraz produkcji rozproszonej.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Finanse

IFS Finanse to rozwiązanie pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych w odpowiednim czasie. Zapewnia ono kompleksowe wsparcie w zakresie księgowości projektowej, finansowej i zarządczej oraz korzysta z wielu funkcji wizualizacji prezentujących w przejrzysty sposób wyniki przedsiębiorstwa.

Finanse

Zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM)

Nasze rozwiązanie do zarządzania kapitałem ludzkim pozwala zachować elastyczność w przypadku zmian liczby pracowników oraz procesów pracy. To rozwiązanie oferuje wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania zespołem i jego rozszerzania, od podstawowych funkcji alokacji czasu pracy i wydatków po zarządzanie wydajnością i rozwój kompetencji.

Zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM)