Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Produkcja

IFS Applications umożliwia firmom elastyczną pracę w dowolnej kombinacji środowisk produkcji na magazyn, produkcji na zamówienie oraz projektowania na zamówienie. Obsługuje wszystkie procesy od powtarzalnej produkcji wielkoseryjnej po złożoną produkcję w oparciu o projekt. Planowanie zapotrzebowania materiałowego w oparciu o popyt (DDMRP), planowanie sprzedaży i operacji oraz wizualizacja produkcji to tylko kilka funkcji, dzięki którym pakiet IFS jest czołowym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw produkcyjnych.
 
Nasza otwarta, standaryzowana technologia umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami, np. MES lub WMS, oraz przekształcanie danych pozyskanych za pomocą czujników lub urządzeń w przydatne w działaniu informacje za pomocą rozwiązania IFS IoT Business Connector. Jako część naszego szerokiego pakietu ERP, oprogramowanie to zapewnia firmom produkcyjnym dostęp do rozwiązań służących do zarządzania aktywami, łańcuchem dostaw i projektami.