Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Oprogramowanie ERP zorientowane projektowo

For managing complex enterprise project lifecycles

Oprogramowanie ERP zorientowane projektowo to rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dostosowane do środowisk związanych z zarządzaniem projektami, takich jak produkcja w trybie projektowania na zamówienie, prace konstrukcyjne czy projektowanie. Nieważne, czy nazwiemy je rozwiązaniem opartym na projektach (PBS), czy oprogramowaniem do zarządzania projektami przedsiębiorstwa, system IFS Applications jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw działających w złożonych środowiskach, pracujących w wielu trybach i oddziałach.

ERP zorientowane projektowo to coś więcej niż rozwiązanie ERP czy zarządzanie portfelami projektów. Jest to rozwiązanie informatyczne dla przedsiębiorstw, oparte nie na przewidywalnych procesach, takich jak produkcja powtarzalna, ale na wyjątkowych projektach w zakresie projektowania, prac konstrukcyjno-budowlanych, produkcji, tworzenia prototypów i usług podwykonawstwa.

projekt ERP

Multiplex zmienia swoje projekty przy współpracy z IFS

Customer Quote
Skupienie wszystkich funkcji w pakiecie IFS Applications pozwala poświęcić kilka godzin więcej w ciągu tygodnia na realizację zadań, które mają kluczowe znaczenie dla projektu budowlanego, co stanowi korzyść dla naszych klientów.
Will Lane Rzeczoznawca, Multiplex
Przeczytaj customer story

Więcej historii klientów

0

kontynenty

0

krajów

0

projektów na dużą skalę

Core capabilities

Zintegrowane rozwiązanie ukierunkowane na projekty

Firma IFS dostarcza zintegrowane rozwiązanie ukierunkowane na projekty, służące do zarządzania wszystkimi etapami projektu oraz eksploatacji majątku.
Rozwiązanie IFS obsługuje wszystkie procesy, od etapu zamówienia i projektowania po budowę i utrzymanie:

 • etap przetargu (rozwój działalności, CRM, szacowanie),
 • rozliczenia z odbiorcami (zarządzanie kontraktem, zarządzanie żądaniami zmian, wnioski o płatność, fakturowanie etapów i zwrotów),
 • projektowanie (PDM, integracja BIM i CAD, kontrola dokumentacji, śledzenie czasu i postępu realizacji),
 • produkcja (w tym obsługa produkcji poza zakładem i produkcji modułowej),
 • budowa i montaż (pakiety robocze, zarządzanie podwykonawstwem, wynajem sprzętu), 
 • planowanie projektu (Gantt, MS Project oraz integracja systemu Primavera),
 • zarządzanie projektem (postępy i korzyści, prognozowanie kosztów projektu, planowanie zasobów),
 • zarządzanie ryzykiem i możliwościami,
 • obsługa cyfryzacji cyklu życia majątku (BIM, robotyzacja, cyfrowa reprezentacja, IoT, AI)

Ponadto rozwiązanie obejmuje obsługę zasobów ludzkich, zarządzanie jakością, BHP oraz finansami.

 

Budownictwo, infrastruktura i usługi przemysłowe

IFS dostarcza zintegrowane oprogramowanie biznesowe dla przedsiębiorstw każdej wielkości realizujących usługi konstrukcyjno-budowlane, specjalistyczne oraz przemysłowe na całym świecie, w sektorach budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury, transportu, obrony, wydobycia ropy naftowej i gazu, a także energetyki i użyteczności publicznej.

Oprogramowanie IFS obejmuje narzędzia specyficzne dla branży, m.in. zarządzanie sprzedażą i podwykonawcami, zarządzanie zmianami w umowach, wynajem wyposażenia i prognozy finansowe projektów. Zapewnia ono również solidne wsparcie w cyfryzacji cyklu życia majątku (BIM, IoT, AI, drony itp.) i uwzględnia trendy, takie jak zarządzanie produkcją modułową i poza zakładem w ramach jednego rozwiązania.

Budownictwo, infrastruktura i usługi przemysłowe

=Usługi projektowo-realizacyjne

IFS dostarcza zintegrowane oprogramowanie biznesowe dla przedsiębiorstw inżynieryjnych każdej wielkości na całym świecie, w sektorach infrastruktury i transportu, obrony, stoczniowym, wydobycia ropy naftowej i gazu, a także energetyki i użyteczności publicznej.

Oferowane rozwiązanie umożliwia pełne prognozowanie kosztów projektu, co pozwala dokładnie kontrolować rezultaty. Integralną częścią rozwiązania jest także funkcja zarządzania zmianami w umowach.

Usługi projektowo-realizacyjne

Project-based Manufacturing

IFS provides an integrated business software solution for engineer to order manufacturers of all sizes around the globe, from segments as diverse as defense, oil & gas, high-tech, construction modular manufacturing and heavy equipment manufacturers.

Unlike most engineer to order manufacturing solutions, with IFS Application the entire business works to a master project plan that integrates with and accounts for all areas of the business. With our solution, the entire business works to a single, centralized project plan that tracks and adapts to changing project requirements, so the plan evolves as the project evolves.

IFS Manufacturing Industries solutions

Zintegrowane rozwiązanie ukierunkowane na projekty

Firma IFS dostarcza zintegrowane rozwiązanie ukierunkowane na projekty, służące do zarządzania wszystkimi etapami projektu oraz eksploatacji majątku.
Rozwiązanie IFS obsługuje wszystkie procesy, od etapu zamówienia i projektowania po budowę i utrzymanie:

 • etap przetargu (rozwój działalności, CRM, szacowanie),
 • rozliczenia z odbiorcami (zarządzanie kontraktem, zarządzanie żądaniami zmian, wnioski o płatność, fakturowanie etapów i zwrotów),
 • projektowanie (PDM, integracja BIM i CAD, kontrola dokumentacji, śledzenie czasu i postępu realizacji),
 • produkcja (w tym obsługa produkcji poza zakładem i produkcji modułowej),
 • budowa i montaż (pakiety robocze, zarządzanie podwykonawstwem, wynajem sprzętu), 
 • planowanie projektu (Gantt, MS Project oraz integracja systemu Primavera),
 • zarządzanie projektem (postępy i korzyści, prognozowanie kosztów projektu, planowanie zasobów),
 • zarządzanie ryzykiem i możliwościami,
 • obsługa cyfryzacji cyklu życia majątku (BIM, robotyzacja, cyfrowa reprezentacja, IoT, AI)

Ponadto rozwiązanie obejmuje obsługę zasobów ludzkich, zarządzanie jakością, BHP oraz finansami.

 

Budownictwo, infrastruktura i usługi przemysłowe

IFS dostarcza zintegrowane oprogramowanie biznesowe dla przedsiębiorstw każdej wielkości realizujących usługi konstrukcyjno-budowlane, specjalistyczne oraz przemysłowe na całym świecie, w sektorach budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury, transportu, obrony, wydobycia ropy naftowej i gazu, a także energetyki i użyteczności publicznej.

Oprogramowanie IFS obejmuje narzędzia specyficzne dla branży, m.in. zarządzanie sprzedażą i podwykonawcami, zarządzanie zmianami w umowach, wynajem wyposażenia i prognozy finansowe projektów. Zapewnia ono również solidne wsparcie w cyfryzacji cyklu życia majątku (BIM, IoT, AI, drony itp.) i uwzględnia trendy, takie jak zarządzanie produkcją modułową i poza zakładem w ramach jednego rozwiązania.

Budownictwo, infrastruktura i usługi przemysłowe

=Usługi projektowo-realizacyjne

IFS dostarcza zintegrowane oprogramowanie biznesowe dla przedsiębiorstw inżynieryjnych każdej wielkości na całym świecie, w sektorach infrastruktury i transportu, obrony, stoczniowym, wydobycia ropy naftowej i gazu, a także energetyki i użyteczności publicznej.

Oferowane rozwiązanie umożliwia pełne prognozowanie kosztów projektu, co pozwala dokładnie kontrolować rezultaty. Integralną częścią rozwiązania jest także funkcja zarządzania zmianami w umowach.

Usługi projektowo-realizacyjne

Project-based Manufacturing

IFS provides an integrated business software solution for engineer to order manufacturers of all sizes around the globe, from segments as diverse as defense, oil & gas, high-tech, construction modular manufacturing and heavy equipment manufacturers.

Unlike most engineer to order manufacturing solutions, with IFS Application the entire business works to a master project plan that integrates with and accounts for all areas of the business. With our solution, the entire business works to a single, centralized project plan that tracks and adapts to changing project requirements, so the plan evolves as the project evolves.

IFS Manufacturing Industries solutions

Zbieranie danych o kosztach projektu za pomocą systemu ERP do obsługi projektów

Większość narzędzi do planowania zasobów przedsiębiorstwa nie pozwala na efektywne zbieranie danych o kosztach w środowisku projektowym, np. w przypadku projektowania na zamówienie, usług projektowo-realizacyjnych lub serwisowych. W niniejszym artykule opisano bariery organizacyjne i techniczne w zakresie zbierania danych o kosztach oraz kryteria wyboru idealnego rozwiązania ERP do wydajnego kosztorysowania projektów.

Pobierz whitepaper

 

Wyjątkowe globalne repozytorium zapewniające wiarygodne informacje

Multiplex korzysta z oprogramowania IFS do zarządzania kompleksowymi procesami w wielomilionowych projektach na całym świecie. Ten film pokazuje jak ta czołowa firma konstrukcyjno-budowlana zwiększyła produktywność i wydajność dla ponad tysiąca użytkowników dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

What others are saying about IFS