Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

IFS Labs: Innovative Enterprise Business Software Solutions

Spearheading innovation

One of the ways we drive innovation and new technology incubation is through IFS Labs. Here we apply the latest thinking around consumer technologies, digital trends and innovative solutions across a range of industries to our products and software solutions. The mission for IFS Labs is to help us make better strategic product decisions and to shorten the time from vision to realized solutions. Within IFS Labs we can try new ideas and innovations, including some of a more experimental nature, including everything from the blockchain to innovating artificial intelligence. Much of what IFS Labs does eventually results in new products and capabilities.

To IFS, having this capability to think freely, build on inspiration from wider trends and innovations, and work in a more exploratory way without fixed requirements or deadlines is a vital part of the innovation process. For our customers, it is part of ensuring we provide great enterprise software solutions today, and into the future.

Read more about IFS Labs

Przykłady udanych projektów zrealizowanych w IFS Labs

Dział IFS Labs ma pełne prawo popełniać błędy, ponieważ nie wszystkie innowacyjne rozwiązania zmieniają się w produkt. Niektóre mogą nawet nie przetrwać kilku początkowych miesięcy. Jednak jak ujął to kiedyś Edward Land, „istotnym aspektem kreatywności jest brak lęku przed porażką”.

Wiele projektów realizowanych przez IFS Labs doprowadziło do powstania nowych funkcji produktów, na przykład:

 • IFS Aurena Bot zapowiedziany na konferencji IFS World Conference w 2018 r. W 2015 r. dział IFS Labs przedstawił pierwszą wersję funkcji sztucznej inteligencji dostępnych w chatbocie z pakietu IFS Applications. Po wielu powtórzonych krokach i testach technologii IFS Aurena Bot stał się faktem. Obecnie jest on wykorzystywany zarówno w rozwiązaniu IFS Aurena, jak i w kanałach innych producentów (np. Skype). Udostępnia on nowy interfejs użytkownika oparty na konwersacji, co ułatwia jego używanie.
 • IFS IoT Business Connector zapowiedziany na konferencji IFS World Conference w 2016 r. Jest to aplikacja internetu rzeczy, a prace nad nią rozpoczęły się od rozwiązania koncepcyjnego dla przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej Sporveien z Oslo. Tabor tego operatora jest wyposażony w czujniki rejestrujące ogromne ilości danych o potrzebach serwisowych. Dzięki temu można świadczyć elastyczne usługi serwisu predykcyjnego i obniżać koszty, a w ostatecznym rozrachunku — zwiększać liczbę kursujących pociągów.
 • IFS Business Apps to seria aplikacji na smartfony z systemami Android, iOS oraz Microsoft Windows Phone. Każda aplikacja jest ukierunkowana na konkretne zadania, takie jak zatwierdzanie wydatków i zakupów, zarządzanie relacjami z klientem oraz tworzenie raportów dotyczących wykorzystania czasu.

Cyfrowe reprezentacje

Cyfrowe reprezentacje są wirtualnym odbiciem zasobów fizycznych. Większość użytkowników posługuje się tym narzędziem w kontekście internetu rzeczy. Personel IFS Labs stara się ustalić wpływ cyfrowych reprezentacji na aplikacje biznesowe oraz wskazać rolę, jaką powinny one odgrywać w tym środowisku. Dostrzegamy ogromny potencjał w aplikacjach opartych na cyfrowej reprezentacji, ponieważ dzięki nim klienci mogą łączyć swoje zasoby z produktami IFS, aby osiągać następujące korzyści:

 • Łatwy dostęp do danych o istotnym znaczeniu w kontekście konkretnej reprezentacji. W odniesieniu do majątku przedsiębiorstwa może to oznaczać np. dane przesyłane na żywo z czujników internetu rzeczy, lecz także informacje, jakie zazwyczaj znajdują się w aplikacjach do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz w aplikacjach serwisowych. Chodzi tu o dane na temat obsługi technicznej, rejestry BHP, dane na temat ryzyka i zgodności z przepisami czy też dane o zaopatrzeniu.
 • Możliwość wizualizowania statusu cyfrowej reprezentacji oraz wykorzystania wizualizacji do poruszania się po strukturach i danych. Wizualizacja może przedstawiać obiekt rozłożony na części, schemat dwuwymiarowy, model trójwymiarowy, a nawet model czterowymiarowy, gdzie czwartym wymiarem jest czas.
 • Możliwość zarządzania informacjami dotyczącymi zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych — wyświetlanie statusu, sprawdzanie, jaka sytuacja miała miejsce wcześniej oraz przewidywanie dalszych zdarzeń poprzez symulację lub ekstrapolację.

Rzeczywistość rozszerzona i urządzenia do noszenia na sobie

Jakie biznesowe zastosowanie mają urządzenia do noszenia na sobie? Bardzo proste — chodzi o to, aby użytkownik mógł nawiązywać interakcję z oprogramowaniem biznesowym w dowolnym miejscu i czasie. Nie jest przy tym potrzebny laptop, tablet ani nawet telefon. W połączeniu z rzeczywistością rozszerzoną takie rozwiązanie oznacza dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie oraz możliwość interakcji ze światem rzeczywistym.

IFS Labs nieustannie śledzi nowe wydarzenia na rynku urządzeń noszonych na sobie. Najbardziej aktywnie zajmujemy się rozwiązaniami dla inteligentnych okularów i innych urządzeń umieszczanych na głowie, dzięki którym dane biznesowe pobierane z produktów IFS działających w świecie rzeczywistym mogą być nakładane na siebie z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej.

Przykładowo serwisanci pracujący w terenie mogliby używać inteligentnych okularów, aby w postaci wirtualnej nakładki wyświetlać istotne dane na temat przydzielonych zleceń przechowywane na miejscu w firmie. We współpracy z firmami Microsoft, Zebra i innymi najważniejszymi dostawcami technologii IFS Labs poszukuje możliwości wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej i mieszanej w jak najszerszym zakresie zastosowań biznesowych.

Inteligentny autonomiczny asystent

Niedawno firma IFS zapowiedziała wprowadzenie prostego, lecz wydajnego chatbota IFS Aurena Bot. Umożliwia on interakcję z pakietem IFS Applications w celu prostego i sprawnego przekazywania informacji takich jak „zawiadom o chorobie” lub „zaktualizuj czynność w systemie CRM”.

A co dalej? Chociaż chatboty i inne formy interfejsu użytkownika oparte na konwersacji są postrzegane jako inteligentne, szeroko pojęta sztuczna inteligencja wciąż nie istnieje.

Zdaniem IFS Labs, jeśli bot zostanie wyposażony w odpowiednie funkcje (w tym algorytmy uczenia maszynowego, dane i informacje o kontekście), to będzie on postrzegany jako rozwiązanie inteligentne, a ponadto zapewni użytkownikowi lepszą obsługę i więcej korzyści.

Dlatego IFS Labs wciąż bada, co jeszcze można zrobić w obszarze obsługi użytkownika opartej na konwersacji.

Sztuczna inteligencja

O sztucznej inteligencji napisano już bardzo wiele. Firma IFS od wielu lat uwzględnia tę koncepcję w codziennych pracach nad tworzeniem oprogramowania. Przykładowo rozwiązanie IFS Planning and Scheduling Optimization już od dwunastu lat zawiera funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak sieci neuronowe, które służą do układania optymalnego harmonogramu dla pracowników w terenie.

Dla oprogramowania biznesowego sztuczna inteligencja może oznaczać mnóstwo możliwości, które dotąd nie były brane pod uwagę. Dział IFS Labs prowadzi zatem badania i opracowuje prototypy do wielu różnych zastosowań, aby dowiedzieć się, jakie funkcje można usprawnić lub dodać do naszych produktów.

Technologia blockchain

Blockchain to obecnie jedna z najczęściej omawianych i najbardziej intrygujących technologii. Chociaż jej pierwszy opis pochodzi z roku 1991, wdrożono ją dopiero w roku 2009. Zdobyła wówczas rozgłos jako technologia, na której opiera się bitcoin. W świecie biznesu blockchain może spowodować zawirowania podobne do skutków nadejścia internetu.

Sama technologia jest bardzo złożona, lecz jej założenia są proste. Blockchain to ogromna, globalna księga lub baza danych, która działa w sposób rozproszony na wielu milionach urządzeń i jest dostępna dla każdego. Służy ona do przechowywania nie tylko informacji, lecz wszystkiego, co przedstawia sobą wartość. Jej celem jest w pełni bezpieczny protokół bazy danych zapewniający weryfikowalność i identyfikowalność.

Już teraz prowadzone są liczne badania nad zastosowaniami biznesowymi tej technologii wykraczającymi poza bitcoina. W znacznej części dotyczą one finansów. Bez względu na to, czy chodzi o obniżanie kosztów dzięki prowadzeniu rejestru praw własności w oparciu o technologię blockchain, czy też o użycie jej do śledzenia dóbr o dużej wartości (np. diamentów), wszystkie zastosowania mają na celu bezpieczne przechowywanie informacji z zachowaniem weryfikowalności i identyfikowalności.

Blockchain wciąż nie należy do najpopularniejszych technologii i być może nigdy do nich nie dołączy. Mimo to IFS Labs prowadzi już badania nad jej ewentualnym wpływem na istniejące aplikacje biznesowe. Wykraczając poza „tradycyjne” zastosowania finansowe, sprawdzamy najważniejsze korzyści i wyzwania, jakie wiążą się z wdrażaniem technologii blockchain.

Przykłady udanych projektów zrealizowanych w IFS Labs

Dział IFS Labs ma pełne prawo popełniać błędy, ponieważ nie wszystkie innowacyjne rozwiązania zmieniają się w produkt. Niektóre mogą nawet nie przetrwać kilku początkowych miesięcy. Jednak jak ujął to kiedyś Edward Land, „istotnym aspektem kreatywności jest brak lęku przed porażką”.

Wiele projektów realizowanych przez IFS Labs doprowadziło do powstania nowych funkcji produktów, na przykład:

 • IFS Aurena Bot zapowiedziany na konferencji IFS World Conference w 2018 r. W 2015 r. dział IFS Labs przedstawił pierwszą wersję funkcji sztucznej inteligencji dostępnych w chatbocie z pakietu IFS Applications. Po wielu powtórzonych krokach i testach technologii IFS Aurena Bot stał się faktem. Obecnie jest on wykorzystywany zarówno w rozwiązaniu IFS Aurena, jak i w kanałach innych producentów (np. Skype). Udostępnia on nowy interfejs użytkownika oparty na konwersacji, co ułatwia jego używanie.
 • IFS IoT Business Connector zapowiedziany na konferencji IFS World Conference w 2016 r. Jest to aplikacja internetu rzeczy, a prace nad nią rozpoczęły się od rozwiązania koncepcyjnego dla przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej Sporveien z Oslo. Tabor tego operatora jest wyposażony w czujniki rejestrujące ogromne ilości danych o potrzebach serwisowych. Dzięki temu można świadczyć elastyczne usługi serwisu predykcyjnego i obniżać koszty, a w ostatecznym rozrachunku — zwiększać liczbę kursujących pociągów.
 • IFS Business Apps to seria aplikacji na smartfony z systemami Android, iOS oraz Microsoft Windows Phone. Każda aplikacja jest ukierunkowana na konkretne zadania, takie jak zatwierdzanie wydatków i zakupów, zarządzanie relacjami z klientem oraz tworzenie raportów dotyczących wykorzystania czasu.

Cyfrowe reprezentacje

Cyfrowe reprezentacje są wirtualnym odbiciem zasobów fizycznych. Większość użytkowników posługuje się tym narzędziem w kontekście internetu rzeczy. Personel IFS Labs stara się ustalić wpływ cyfrowych reprezentacji na aplikacje biznesowe oraz wskazać rolę, jaką powinny one odgrywać w tym środowisku. Dostrzegamy ogromny potencjał w aplikacjach opartych na cyfrowej reprezentacji, ponieważ dzięki nim klienci mogą łączyć swoje zasoby z produktami IFS, aby osiągać następujące korzyści:

 • Łatwy dostęp do danych o istotnym znaczeniu w kontekście konkretnej reprezentacji. W odniesieniu do majątku przedsiębiorstwa może to oznaczać np. dane przesyłane na żywo z czujników internetu rzeczy, lecz także informacje, jakie zazwyczaj znajdują się w aplikacjach do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz w aplikacjach serwisowych. Chodzi tu o dane na temat obsługi technicznej, rejestry BHP, dane na temat ryzyka i zgodności z przepisami czy też dane o zaopatrzeniu.
 • Możliwość wizualizowania statusu cyfrowej reprezentacji oraz wykorzystania wizualizacji do poruszania się po strukturach i danych. Wizualizacja może przedstawiać obiekt rozłożony na części, schemat dwuwymiarowy, model trójwymiarowy, a nawet model czterowymiarowy, gdzie czwartym wymiarem jest czas.
 • Możliwość zarządzania informacjami dotyczącymi zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych — wyświetlanie statusu, sprawdzanie, jaka sytuacja miała miejsce wcześniej oraz przewidywanie dalszych zdarzeń poprzez symulację lub ekstrapolację.

Rzeczywistość rozszerzona i urządzenia do noszenia na sobie

Jakie biznesowe zastosowanie mają urządzenia do noszenia na sobie? Bardzo proste — chodzi o to, aby użytkownik mógł nawiązywać interakcję z oprogramowaniem biznesowym w dowolnym miejscu i czasie. Nie jest przy tym potrzebny laptop, tablet ani nawet telefon. W połączeniu z rzeczywistością rozszerzoną takie rozwiązanie oznacza dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie oraz możliwość interakcji ze światem rzeczywistym.

IFS Labs nieustannie śledzi nowe wydarzenia na rynku urządzeń noszonych na sobie. Najbardziej aktywnie zajmujemy się rozwiązaniami dla inteligentnych okularów i innych urządzeń umieszczanych na głowie, dzięki którym dane biznesowe pobierane z produktów IFS działających w świecie rzeczywistym mogą być nakładane na siebie z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej.

Przykładowo serwisanci pracujący w terenie mogliby używać inteligentnych okularów, aby w postaci wirtualnej nakładki wyświetlać istotne dane na temat przydzielonych zleceń przechowywane na miejscu w firmie. We współpracy z firmami Microsoft, Zebra i innymi najważniejszymi dostawcami technologii IFS Labs poszukuje możliwości wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej i mieszanej w jak najszerszym zakresie zastosowań biznesowych.

Inteligentny autonomiczny asystent

Niedawno firma IFS zapowiedziała wprowadzenie prostego, lecz wydajnego chatbota IFS Aurena Bot. Umożliwia on interakcję z pakietem IFS Applications w celu prostego i sprawnego przekazywania informacji takich jak „zawiadom o chorobie” lub „zaktualizuj czynność w systemie CRM”.

A co dalej? Chociaż chatboty i inne formy interfejsu użytkownika oparte na konwersacji są postrzegane jako inteligentne, szeroko pojęta sztuczna inteligencja wciąż nie istnieje.

Zdaniem IFS Labs, jeśli bot zostanie wyposażony w odpowiednie funkcje (w tym algorytmy uczenia maszynowego, dane i informacje o kontekście), to będzie on postrzegany jako rozwiązanie inteligentne, a ponadto zapewni użytkownikowi lepszą obsługę i więcej korzyści.

Dlatego IFS Labs wciąż bada, co jeszcze można zrobić w obszarze obsługi użytkownika opartej na konwersacji.

Sztuczna inteligencja

O sztucznej inteligencji napisano już bardzo wiele. Firma IFS od wielu lat uwzględnia tę koncepcję w codziennych pracach nad tworzeniem oprogramowania. Przykładowo rozwiązanie IFS Planning and Scheduling Optimization już od dwunastu lat zawiera funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak sieci neuronowe, które służą do układania optymalnego harmonogramu dla pracowników w terenie.

Dla oprogramowania biznesowego sztuczna inteligencja może oznaczać mnóstwo możliwości, które dotąd nie były brane pod uwagę. Dział IFS Labs prowadzi zatem badania i opracowuje prototypy do wielu różnych zastosowań, aby dowiedzieć się, jakie funkcje można usprawnić lub dodać do naszych produktów.

Technologia blockchain

Blockchain to obecnie jedna z najczęściej omawianych i najbardziej intrygujących technologii. Chociaż jej pierwszy opis pochodzi z roku 1991, wdrożono ją dopiero w roku 2009. Zdobyła wówczas rozgłos jako technologia, na której opiera się bitcoin. W świecie biznesu blockchain może spowodować zawirowania podobne do skutków nadejścia internetu.

Sama technologia jest bardzo złożona, lecz jej założenia są proste. Blockchain to ogromna, globalna księga lub baza danych, która działa w sposób rozproszony na wielu milionach urządzeń i jest dostępna dla każdego. Służy ona do przechowywania nie tylko informacji, lecz wszystkiego, co przedstawia sobą wartość. Jej celem jest w pełni bezpieczny protokół bazy danych zapewniający weryfikowalność i identyfikowalność.

Już teraz prowadzone są liczne badania nad zastosowaniami biznesowymi tej technologii wykraczającymi poza bitcoina. W znacznej części dotyczą one finansów. Bez względu na to, czy chodzi o obniżanie kosztów dzięki prowadzeniu rejestru praw własności w oparciu o technologię blockchain, czy też o użycie jej do śledzenia dóbr o dużej wartości (np. diamentów), wszystkie zastosowania mają na celu bezpieczne przechowywanie informacji z zachowaniem weryfikowalności i identyfikowalności.

Blockchain wciąż nie należy do najpopularniejszych technologii i być może nigdy do nich nie dołączy. Mimo to IFS Labs prowadzi już badania nad jej ewentualnym wpływem na istniejące aplikacje biznesowe. Wykraczając poza „tradycyjne” zastosowania finansowe, sprawdzamy najważniejsze korzyści i wyzwania, jakie wiążą się z wdrażaniem technologii blockchain.

Blog IFS Labs

Blog IFS Labs to miejsce, gdzie dzielimy się naszymi najnowszymi przemyśleniami i informujemy o technologiach, na których koncentruje się nasza uwaga. Na blogu piszemy o technologiach i innowacjach z dziedziny oprogramowania widzianych z perspektywy biznesowej — czyli właśnie o tym, co stanowi trzon działalności IFS Labs. Można tam również znaleźć uwagi i opinie na temat bieżących wydarzeń, najnowszych innowacyjnych trendów, nowinek i technologii widzianych oczami naszego zespołu ds. tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Visit our blog to keep up to date with our latest thinking

Immersive experience

Allinq and IFS Labs join forces to investigate the potential of advanced mixed reality by field-testing an integrated solution, using MS HoloLens smart glasses, to get system information to the eyes of their field service technicians.

Factory of the future

Partnering with IFS Labs, Cheer Pack turns an idea into reality with a robotic handling system. Completely autonomously orchestrated and optimized by IFS Applications, the solution provides $1.5 million in savings per year and allows Cheer Pack to place staff in higher-skilled positions to better manage labor shortages.