Skip to main content

Czym jest oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie (FSM)?

Oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie (FSM) umożliwia przedsiębiorstwom monitorowanie, rejestrowanie i optymalizację usług realizowanych w terenie i procesów serwisu.

Technologia oraz oprogramowanie do zarządzania obsługą serwisową (Service Management) stanowi narzędzie, które daje przedsiębiorstwom możliwość wykorzystania pełnego potencjału tego rodzaju procesów. Czym jednak jest oprogramowanie do zarządzania obsługą serwisową?

Możemy to podsumować w prosty sposób: oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie to narzędzie, które umożliwia przedsiębiorstwom monitorowanie, rejestrowanie i optymalizację usług realizowanych w terenie i procesów serwisu.

Zdajemy sobie sprawę, że obsługa serwisowa może przybierać różne formy. Może to być serwis w terenie, naprawy w punkcie serwisowym, obsługa techniczna na miejscu lub skorzystanie z pomocy sieci dilerów. Zarządzanie takimi procesami przy użyciu właściwej kombinacji oprogramowania, sprzętu i decyzji biznesowych może stanowić klucz do sukcesu w przypadku wielu nowoczesnych przedsiębiorstw.

Oprogramowanie do zarządzania obsługą serwisową

Träânsfôôrm Fííëèld Sëèrvíícëè Mäânäâgëèmëènt

Òúùr FSM Sõòlúùtïìõòn wïìll:

 • Mïînïîmïîzêè rêèpêètïîtïîvêè ãànd pãàpêèr-bãàsêèd tãàsks
 • Tràänsïîtïîõön yõöûür bûüsïînëèss frõöm prõödûücts tõöwàärds sëèrvïîcëè-õörïîëèntëèd fûünctïîõöns
 • Cãätãälõôg, mãänãägêë, ãänd õôptíîmíîzêë thêë schêëdûùlêës fõôr sêërvíîcêë têëchníîcíîãäns ãänd fíîêëld wõôrkêërs
 • Déêvéêlõõp déêtãáìïléêd ãánd cõõmpléêx plãáns fõõr séêrvìïcéê pãárts mãánãágéêméênt
 • Stæært büûììldììng büûsììnëèss plææns ææróöüûnd óöüûtcóömëès-bææsëèd sëèrvììcëè

Jakie są zalety oprogramowania do zarządzania obsługą serwisową?

Najlepsze rozwiązania na rynku wykorzystują możliwości automatyzacji i fundamentalną wiedzę na temat działań operacyjnych przedsiębiorstwa. IFS nie tylko stara się dostarczyć oprogramowanie najwyższej jakości, ale również dysponuje najbogatszą wiedzą specjalistyczną dotyczącą dowolnej platformy usług. Oznacza to, że rozumiemy działanie przedsiębiorstwa klienta i potrafimy zbudować systemy w taki sposób, by realizowały jego specyficzne potrzeby.

To tylko jeden z elementów procesu tworzenia oprogramowania do zarządzania obsługą serwisową. Działania serwisowe realizowane w przedsiębiorstwie są często bardzo złożone, różnorodne, oddzielone od siebie i oparte na nietypowych procedurach, dlatego znalezienie oprogramowania, które zaspokaja wszystkie potrzeby rozbudowanej firmy nie jest zadaniem prostym, przypominającym instalację nowego narzędzia do zarządzania projektami. Wielu dostawców, zwłaszcza działających od niedawna w obszarze usług, ale dostrzegających ich potencjał, konstruuje produkty zawierające podstawowy zestaw funkcji, podobnie jak inne oferowane przez takie firmy aplikacje. Oznacza to, że klienci muszą dostosować swoje procesy obsługi serwisowej do gotowego wzorca, co zawsze wiąże się z koniecznością wyeliminowania niektórych elementów planu świadczenia usług (czasami opartych na wieloletnich doświadczeniach) w związku z ograniczeniami narzucanymi przez oprogramowanie. Do uzyskania pożądanego efektu może nawet okazać się konieczny zakup dodatkowych produktów.

Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się ofercie dostawców, którzy przedstawiają długą listę funkcji swoich rozwiązań, nawet jeśli niektóre z tych funkcji w środowisku demonstracyjnym wyglądają bardzo efektownie. Czy system do zarządzania częściami zamiennymi będzie działać w przypadku wielu warstw usług, z którymi ma do czynienia nasza firma? Czy system zarządzania personelem rzeczywiście pozwala administrować konkretnymi działaniami realizowanymi przez naszych pracowników, czy po prostu tworzy listy osób? Czy oprogramowanie do optymalizacji pozwala zarządzać zakresem wizyt serwisowych w różnych krajach, nad którymi nasza firma sprawuje nadzór?

 

Jakie są zalety oprogramowania do zarządzania obsługą serwisową?

Najlepsze rozwiązania na rynku wykorzystują możliwości automatyzacji i fundamentalną wiedzę na temat działań operacyjnych przedsiębiorstwa. IFS nie tylko stara się dostarczyć oprogramowanie najwyższej jakości, ale również dysponuje najbogatszą wiedzą specjalistyczną dotyczącą dowolnej platformy usług. Oznacza to, że rozumiemy działanie przedsiębiorstwa klienta i potrafimy zbudować systemy w taki sposób, by realizowały jego specyficzne potrzeby.

To tylko jeden z elementów procesu tworzenia oprogramowania do zarządzania obsługą serwisową. Działania serwisowe realizowane w przedsiębiorstwie są często bardzo złożone, różnorodne, oddzielone od siebie i oparte na nietypowych procedurach, dlatego znalezienie oprogramowania, które zaspokaja wszystkie potrzeby rozbudowanej firmy nie jest zadaniem prostym, przypominającym instalację nowego narzędzia do zarządzania projektami. Wielu dostawców, zwłaszcza działających od niedawna w obszarze usług, ale dostrzegających ich potencjał, konstruuje produkty zawierające podstawowy zestaw funkcji, podobnie jak inne oferowane przez takie firmy aplikacje. Oznacza to, że klienci muszą dostosować swoje procesy obsługi serwisowej do gotowego wzorca, co zawsze wiąże się z koniecznością wyeliminowania niektórych elementów planu świadczenia usług (czasami opartych na wieloletnich doświadczeniach) w związku z ograniczeniami narzucanymi przez oprogramowanie. Do uzyskania pożądanego efektu może nawet okazać się konieczny zakup dodatkowych produktów.

Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się ofercie dostawców, którzy przedstawiają długą listę funkcji swoich rozwiązań, nawet jeśli niektóre z tych funkcji w środowisku demonstracyjnym wyglądają bardzo efektownie. Czy system do zarządzania częściami zamiennymi będzie działać w przypadku wielu warstw usług, z którymi ma do czynienia nasza firma? Czy system zarządzania personelem rzeczywiście pozwala administrować konkretnymi działaniami realizowanymi przez naszych pracowników, czy po prostu tworzy listy osób? Czy oprogramowanie do optymalizacji pozwala zarządzać zakresem wizyt serwisowych w różnych krajach, nad którymi nasza firma sprawuje nadzór?

 

Na czym polega zarządzanie serwisem w terenie (Field Service Management)?

Przedsiębiorstwa koncentrujące działalność na usługach muszą dysponować podstawowym elementem zarządzania obsługą serwisową (Service Management), czyli poprawnie funkcjonującym oprogramowaniem do zarządzania serwisem w terenie (FSM; Field Service Management). Oprogramowanie tego typu usprawnia realizację wizyt serwisowych. Obejmuje to informowanie systemów o wymaganiach umów o poziom usług (SLA), obsługę wizyt i funkcje zarządzania gwarancjami oraz kontraktami.

Zarządzanie serwisem w terenie obejmuje m.in. następujące podstawowe funkcje:

 • Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi
 • Wyceny i rozliczenia
 • Zarządzanie umowami SLA
 • Zarządzanie gwarancjami
 • Zarządzanie wydajnością
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie naprawami
 • Zarządzanie zasobami
 • Mobilne usługi w terenie

Centrum obsługi klienta i Customer Engagement

Field Service Management

Na czym polega planowanie i optymalizacja harmonogramu?

Droga do uzyskania doskonałej jakości usług zaczyna się od przydzielenia zadań technikom. Ułatwiają to narzędzia do planowania i optymalizacji harmonogramów. Oprogramowanie do planowania i optymalizacji harmonogramu (Planning and Scheduling Optimization) to narzędzie, które pozwala przeanalizować aktualne warunki i opracować najbardziej efektywny plan pracy zespołu serwisowego.

Niektóre z podstawowych elementów planowania i optymalizacji harmonogramu:

 • Narzędzia do planowania
 • Optymalizacja w czasie rzeczywistym
 • Tworzenie harmonogramów
 • Analiza scenariuszy hipotetycznych („co-jeśli”); planowanie scenariuszy
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Planowanie i optymalizacja harmonogramu

Oprogramowanie dla centrum obsługi klienta i Customer Engagement

W przedsiębiorstwach dowolnej wielkości następują zasadnicze zmiany procesów zaplecza. Przedsiębiorstwa starają się ograniczyć powtarzalne procesy, zmniejszyć liczbę oddziałów i poświęcić większość zasobów na realizację usług. Inteligentne oprogramowanie jest narzędziem, które pozwala zrealizować te cele. Oprogramowanie wspomagające pracę centrum obsługi klienta i kontakt z klientem koncentruje się na bezpośrednich interakcjach, procesach zaplecza i stałym utrzymywaniu relacji z klientami.

Niektóre z podstawowych elementów działania centrum obsługi klienta i Customer Engagement:

Centrum obsługi klienta i Customer Engagement

Czym jest oprogramowanie do zarządzania częściami zamiennymi i naprawami?

Ważnym, ale często zaniedbywanym elementem świadczenia usług jest zapewnienie technikom w trakcie wizyty serwisowej odpowiednich części zamiennych oraz możliwości szybkiego przeprowadzenia naprawy i obsługi zwrotu. Wszystkie aplikacje obsługujące te procesy powinny ze sobą harmonijnie współpracować. Oprogramowanie do zarządzania częściami zamiennymi i naprawami pozwala przedsiębiorstwu stworzyć katalog zawierający informacje o lokalizacji i stanach magazynowych części zamiennych oraz zarządzać łańcuchem dostaw przychodzących i wychodzących, działaniami centrum serwisowego i wykorzystaniem materiałów zewnętrznych.

Zarządzanie częściami i naprawami obejmuje m.in. następujące podstawowe obszary:

 • Zarządzanie częściami zamiennymi
 • Logistyka zwrotów
 • Zarządzanie punktami serwisowymi
 • Zarządzanie podwykonawcami

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA SERWISEM W TERENIE (FSM)

 • Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie?
 • W jaki sposób oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie pozwala zaoszczędzić czas?
 

Jakie są zalety oprogramowania do zarządzania obsługą serwisową?

Najlepsze rozwiązania na rynku wykorzystują możliwości automatyzacji i fundamentalną wiedzę na temat działań operacyjnych przedsiębiorstwa. IFS nie tylko stara się dostarczyć oprogramowanie najwyższej jakości, ale również dysponuje najbogatszą wiedzą specjalistyczną dotyczącą dowolnej platformy usług. Oznacza to, że rozumiemy działanie przedsiębiorstwa klienta i potrafimy zbudować systemy w taki sposób, by realizowały jego specyficzne potrzeby.

To tylko jeden z elementów procesu tworzenia oprogramowania do zarządzania obsługą serwisową. Działania serwisowe realizowane w przedsiębiorstwie są często bardzo złożone, różnorodne, oddzielone od siebie i oparte na nietypowych procedurach, dlatego znalezienie oprogramowania, które zaspokaja wszystkie potrzeby rozbudowanej firmy nie jest zadaniem prostym, przypominającym instalację nowego narzędzia do zarządzania projektami. Wielu dostawców, zwłaszcza działających od niedawna w obszarze usług, ale dostrzegających ich potencjał, konstruuje produkty zawierające podstawowy zestaw funkcji, podobnie jak inne oferowane przez takie firmy aplikacje. Oznacza to, że klienci muszą dostosować swoje procesy obsługi serwisowej do gotowego wzorca, co zawsze wiąże się z koniecznością wyeliminowania niektórych elementów planu świadczenia usług (czasami opartych na wieloletnich doświadczeniach) w związku z ograniczeniami narzucanymi przez oprogramowanie. Do uzyskania pożądanego efektu może nawet okazać się konieczny zakup dodatkowych produktów.

Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się ofercie dostawców, którzy przedstawiają długą listę funkcji swoich rozwiązań, nawet jeśli niektóre z tych funkcji w środowisku demonstracyjnym wyglądają bardzo efektownie. Czy system do zarządzania częściami zamiennymi będzie działać w przypadku wielu warstw usług, z którymi ma do czynienia nasza firma? Czy system zarządzania personelem rzeczywiście pozwala administrować konkretnymi działaniami realizowanymi przez naszych pracowników, czy po prostu tworzy listy osób? Czy oprogramowanie do optymalizacji pozwala zarządzać zakresem wizyt serwisowych w różnych krajach, nad którymi nasza firma sprawuje nadzór?

 

Na czym polega zarządzanie serwisem w terenie (Field Service Management)?

Przedsiębiorstwa koncentrujące działalność na usługach muszą dysponować podstawowym elementem zarządzania obsługą serwisową (Service Management), czyli poprawnie funkcjonującym oprogramowaniem do zarządzania serwisem w terenie (FSM; Field Service Management). Oprogramowanie tego typu usprawnia realizację wizyt serwisowych. Obejmuje to informowanie systemów o wymaganiach umów o poziom usług (SLA), obsługę wizyt i funkcje zarządzania gwarancjami oraz kontraktami.

Zarządzanie serwisem w terenie obejmuje m.in. następujące podstawowe funkcje:

 • Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi
 • Wyceny i rozliczenia
 • Zarządzanie umowami SLA
 • Zarządzanie gwarancjami
 • Zarządzanie wydajnością
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie naprawami
 • Zarządzanie zasobami
 • Mobilne usługi w terenie

Centrum obsługi klienta i Customer Engagement

Field Service Management

Na czym polega planowanie i optymalizacja harmonogramu?

Droga do uzyskania doskonałej jakości usług zaczyna się od przydzielenia zadań technikom. Ułatwiają to narzędzia do planowania i optymalizacji harmonogramów. Oprogramowanie do planowania i optymalizacji harmonogramu (Planning and Scheduling Optimization) to narzędzie, które pozwala przeanalizować aktualne warunki i opracować najbardziej efektywny plan pracy zespołu serwisowego.

Niektóre z podstawowych elementów planowania i optymalizacji harmonogramu:

 • Narzędzia do planowania
 • Optymalizacja w czasie rzeczywistym
 • Tworzenie harmonogramów
 • Analiza scenariuszy hipotetycznych („co-jeśli”); planowanie scenariuszy
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Planowanie i optymalizacja harmonogramu

Oprogramowanie dla centrum obsługi klienta i Customer Engagement

W przedsiębiorstwach dowolnej wielkości następują zasadnicze zmiany procesów zaplecza. Przedsiębiorstwa starają się ograniczyć powtarzalne procesy, zmniejszyć liczbę oddziałów i poświęcić większość zasobów na realizację usług. Inteligentne oprogramowanie jest narzędziem, które pozwala zrealizować te cele. Oprogramowanie wspomagające pracę centrum obsługi klienta i kontakt z klientem koncentruje się na bezpośrednich interakcjach, procesach zaplecza i stałym utrzymywaniu relacji z klientami.

Niektóre z podstawowych elementów działania centrum obsługi klienta i Customer Engagement:

Centrum obsługi klienta i Customer Engagement

Czym jest oprogramowanie do zarządzania częściami zamiennymi i naprawami?

Ważnym, ale często zaniedbywanym elementem świadczenia usług jest zapewnienie technikom w trakcie wizyty serwisowej odpowiednich części zamiennych oraz możliwości szybkiego przeprowadzenia naprawy i obsługi zwrotu. Wszystkie aplikacje obsługujące te procesy powinny ze sobą harmonijnie współpracować. Oprogramowanie do zarządzania częściami zamiennymi i naprawami pozwala przedsiębiorstwu stworzyć katalog zawierający informacje o lokalizacji i stanach magazynowych części zamiennych oraz zarządzać łańcuchem dostaw przychodzących i wychodzących, działaniami centrum serwisowego i wykorzystaniem materiałów zewnętrznych.

Zarządzanie częściami i naprawami obejmuje m.in. następujące podstawowe obszary:

 • Zarządzanie częściami zamiennymi
 • Logistyka zwrotów
 • Zarządzanie punktami serwisowymi
 • Zarządzanie podwykonawcami

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA SERWISEM W TERENIE (FSM)

 • Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie?
 • W jaki sposób oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie pozwala zaoszczędzić czas?
 

Jakie są zalety oprogramowania do zarządzania obsługą serwisową?

Najlepsze rozwiązania na rynku wykorzystują możliwości automatyzacji i fundamentalną wiedzę na temat działań operacyjnych przedsiębiorstwa. IFS nie tylko stara się dostarczyć oprogramowanie najwyższej jakości, ale również dysponuje najbogatszą wiedzą specjalistyczną dotyczącą dowolnej platformy usług. Oznacza to, że rozumiemy działanie przedsiębiorstwa klienta i potrafimy zbudować systemy w taki sposób, by realizowały jego specyficzne potrzeby.

To tylko jeden z elementów procesu tworzenia oprogramowania do zarządzania obsługą serwisową. Działania serwisowe realizowane w przedsiębiorstwie są często bardzo złożone, różnorodne, oddzielone od siebie i oparte na nietypowych procedurach, dlatego znalezienie oprogramowania, które zaspokaja wszystkie potrzeby rozbudowanej firmy nie jest zadaniem prostym, przypominającym instalację nowego narzędzia do zarządzania projektami. Wielu dostawców, zwłaszcza działających od niedawna w obszarze usług, ale dostrzegających ich potencjał, konstruuje produkty zawierające podstawowy zestaw funkcji, podobnie jak inne oferowane przez takie firmy aplikacje. Oznacza to, że klienci muszą dostosować swoje procesy obsługi serwisowej do gotowego wzorca, co zawsze wiąże się z koniecznością wyeliminowania niektórych elementów planu świadczenia usług (czasami opartych na wieloletnich doświadczeniach) w związku z ograniczeniami narzucanymi przez oprogramowanie. Do uzyskania pożądanego efektu może nawet okazać się konieczny zakup dodatkowych produktów.

Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się ofercie dostawców, którzy przedstawiają długą listę funkcji swoich rozwiązań, nawet jeśli niektóre z tych funkcji w środowisku demonstracyjnym wyglądają bardzo efektownie. Czy system do zarządzania częściami zamiennymi będzie działać w przypadku wielu warstw usług, z którymi ma do czynienia nasza firma? Czy system zarządzania personelem rzeczywiście pozwala administrować konkretnymi działaniami realizowanymi przez naszych pracowników, czy po prostu tworzy listy osób? Czy oprogramowanie do optymalizacji pozwala zarządzać zakresem wizyt serwisowych w różnych krajach, nad którymi nasza firma sprawuje nadzór?