To learn more, read this customer story


ANDRITZ wykorzystuje platformę IFS FSM 6 do wspierania transformacji cyfrowej


Firma ANDRITZ z siedzibą w Graz (Austria) to międzynarodowa grupa technologiczna, która dostarcza instalacje, systemy, sprzęt i usługi różnym gałęziom przemysłu. Firma wdrożyła niedawno system IFS Field Service Management, który zastąpił lokalne rodzime rozwiązanie i pomógł we wdrożeniu podejścia opartego na technologii cyfrowej. „Serwis w terenie jest newralgiczną częścią naszej misji, jaką jest rozszerzanie i rozbudowywanie oferty usług” — mówi Klaus Glatz, dyrektor ds. cyfrowych w firmie ANDRITZ. „Przestoje powodują u naszych klientów ogromne komplikacje, dlatego lepsze zarządzanie naszymi operacjami serwisowymi ma kluczowe znaczenie w procesie minimalizowania przestojów i zapobiegania im. Co więcej, wyposażenie pracowników pierwszej linii w bardziej zaawansowane technologie pozwala im wziąć większą odpowiedzialność za usługi, budować większe zaufanie wśród klientów oraz pełnić rolę doradców biznesowych”. Platforma IFS pozwoliła firmie ANDRITZ na radykalne skrócenie czasu potrzebnego technikom na przygotowanie się do pracy.


Dodatkowe korzyści:


  • Usprawnienie procesów zaplecza biurowego
  • W pełni kompatybilne rozwiązania do obsługi pracy mobilnej
  • Szybszy i bardziej spójny dostęp do danych
  • Większe zaufanie do pracowników obsługi w procesie eliminowania problemów

„System IFS FSM 6 daje znacznie szybszy dostęp do danych oraz prostą integrację z systemami back-office, co pozwala nam przyspieszyć rozwiązywanie problemów i zwiększyć kapitał obrotowy, a także znacznie usprawnia dostęp techników terenowych do ważnych informacji na miejscu”.

Klaus Glatz
Dyrektor ds. cyfrowych