Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Przesył i dystrybucja energii elektrycznej

Oprogramowanie do zarządzania projektami, majątkiem i usługami

IFS oferuje oprogramowanie dla przedsiębiorstw, które integruje funkcje zarządzania projektami i majątkiem oraz zarządzania usługami (w tym narzędzia do angażowania klienta) z podstawowymi funkcjami ERP dla branży przesyłu i dystrybucji energii.

IFS cieszy się uznaniem niezależnych gremiów jako wiodący, globalny dostawca oprogramowania ERP i EAM instalowanego lokalnie lub w chmurze. Ma klientów specjalizujących się w przesyle energii elektrycznej, sieciach dystrybucji energii, usługach w terenie i obsłudze inteligentnych liczników.

Na rynku energetycznym pojawiają się nowi gracze i przełomowe technologie, a wymagania klientów się zmieniają. IFS kieruje swoją ofertę dla przedsiębiorstw zorientowanych na projekty, aktywa i usługi. Jest dostawcą, który pomaga swoim klientom zamieniać wyzwania w możliwości.

Elastyczne oprogramowanie do zarządzania cyklem życia infrastruktury dla sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

Hafslund zarządza siecią energetyczną za pomocą systemu IFS Applications do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)

Customer Quote
Firma Hafslund obniżyła koszty technologii informatycznych dzięki zastąpieniu wielu nakładających się na siebie systemów jednym, ogólnym rozwiązaniem.
Inger Lise Ekeran Właściciel systemu ERP, Hafslund
Opis wdrożenia w firmie Hafslund

Więcej opisów wdrożeń

0

pracowników - Hafslund jest jedną z największych notowanych na giełdzie spółek energetycznych w regionie skandynawskim

0

użytkowników w 30 spółkach zależnych

Explore IFS's role in energy & utilities

Energy & Utilities organizations need to improve operational efficiency and the customer experience. Achieving this involves a wide range of processes across various scenarios. Explore the interactive map of the energy & utilities ecosystem to see where IFS software adds value.

Explore here

3 praktyczne podejścia do zarządzania serwisem w terenie oparte na sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje każdą branżę i każdy obszar działalności biznesowej firmy, w tym zarządzanie serwisem w terenie. Kiedy jednak będą dostępne praktyczne rozwiązania, które umożliwią typowej średniej lub dużej firmie świadczącej takie usługi wykorzystanie sztucznej inteligencji? Oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie, które ma wbudowaną sztuczną inteligencję, efektywnie udostępnia wiedzę, przetwarza złożone zestawy danych i automatyzuje powtarzające się czynności. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na spersonalizowanej obsłudze, rozwiązywaniu złożonych problemów i eskalacji, czyli na tym, co najlepiej robi człowiek.

Zacznij używać sztucznej inteligencji na potrzeby zarządzania serwisem w terenie

Rozwiązania do zarządzania projektami, majątkiem i usługami

Colin Beaney, Global Industry Director for Energy, Utilities and Resources w korporacji IFS, opowiada o tym, w jaki sposób oprogramowanie do zarządzania projektami, majątkiem i usługami może przynieść korzyści klientom z branży przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

IFS a Gartner Peer Insights Customers' Choice for Enterprise Asset Management Software

IFS has been recognized as a top-rated vendor and distinguished by our customers as a Gartner Peer Insights Customers Choice' for Enterprise Asset Management Software through the Gartner Peer Insights platform.

The Gartner Peer Insights Customers’ Choice badge is a trademark and service mark of Gartner, Inc., and/or its affiliates, and is used herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights Customers’ Choice constitute the subjective opinions of individual end-user reviews, ratings, and data applied against a documented methodology; they neither represent the views of, nor constitute an endorsement by, Gartner or its affiliates.

VIEW THE CUSTOMERS’ CHOICE DISTINCTION

Systemy ERP, EAM i FSM firmy IFS przynoszą korzyści naszym klientom w sektorach telekomunikacji, energetyki, usług użyteczności publicznej i zarządzania zasobami

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

IFS Applications to inny rodzaj oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). W odróżnieniu od niektórych pakietów nie jest rozwiązaniem skomplikowanym i sztywnym. Zaprojektowano go z myślą o możliwości szybkiego dostosowania do zmian technologicznych i biznesowych, tak aby przedsiębiorstwo mogło działać w maksymalnie elastyczny sposób.

Poza tym IFS Applications to nie tylko system ERP. Zawiera funkcje zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (EPM) i zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), a także zarządzania usługami. Aplikację można skonfigurować na różne sposoby, m.in. na potrzeby produkcji dyskretnej i procesowej, produkcji mieszanej oraz sektora konstrukcyjno-budowlanego, a także bardzo wymagających i niestandardowych środowisk, np. związanych z lotnictwem i obroną, usługami projektowo-realizacyjnymi oraz przedsiębiorstw z sektora ropy i gazu obsługujących platformy wiertnicze. Właśnie w takich złożonych środowiskach, w których występują elementy produkcji, zarządzania projektami i zarządzania majątkiem, pakiet IFS Applications okazuje się bezkonkurencyjny jako rozwiązanie ERP.

Więcej

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi oferować więcej funkcji niż rozpowszechnione i cenione systemy wspomagania utrzymania ruchu (CMMS). System IFS Applications daje użytkownikom więcej możliwości. Znacznie więcej. IFS Applications może być używany jako część pełnego pakietu do zarządzania przedsiębiorstwem lub jako odrębne rozwiązanie EAM. Firma może wdrożyć taką część funkcjonalności, jaka jest niezbędna do spełnienia wymagań dotyczących zarządzania majątkiem i innych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oczywiście w skład pakietu wchodzą funkcje planowania obsługi technicznej i obsługi zleceń roboczych oraz inne opcje związane z zapewnieniem niezawodności. Można jednak również rozbudować rozwiązanie o inne elementy, np. obsługę kadr, zamówienia, zarządzanie ryzykiem, finanse i zarządzanie dokumentacją.

Więcej

Zarządzanie serwisem

Niezależnie od tego, czy usługi są świadczone w terenie, na terenie zakładu, w bazie serwisowej, w domu czy w biurze klienta, czy dotyczą obiektów liniowych, czy innych aktywów, IFS Service Management jest w stanie pomóc w ich realizacji. Dowolny może być również model świadczenia takich usług: w postaci wizyt serwisowych, zgodnie z rygorystycznie określonymi poziomami usług (umowami SLA) albo w ramach umów o serwisowanie, dla przedsiębiorstw i dla odbiorców końcowych.

Więcej

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

IFS Applications to inny rodzaj oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). W odróżnieniu od niektórych pakietów nie jest rozwiązaniem skomplikowanym i sztywnym. Zaprojektowano go z myślą o możliwości szybkiego dostosowania do zmian technologicznych i biznesowych, tak aby przedsiębiorstwo mogło działać w maksymalnie elastyczny sposób.

Poza tym IFS Applications to nie tylko system ERP. Zawiera funkcje zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (EPM) i zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), a także zarządzania usługami. Aplikację można skonfigurować na różne sposoby, m.in. na potrzeby produkcji dyskretnej i procesowej, produkcji mieszanej oraz sektora konstrukcyjno-budowlanego, a także bardzo wymagających i niestandardowych środowisk, np. związanych z lotnictwem i obroną, usługami projektowo-realizacyjnymi oraz przedsiębiorstw z sektora ropy i gazu obsługujących platformy wiertnicze. Właśnie w takich złożonych środowiskach, w których występują elementy produkcji, zarządzania projektami i zarządzania majątkiem, pakiet IFS Applications okazuje się bezkonkurencyjny jako rozwiązanie ERP.

Więcej

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi oferować więcej funkcji niż rozpowszechnione i cenione systemy wspomagania utrzymania ruchu (CMMS). System IFS Applications daje użytkownikom więcej możliwości. Znacznie więcej. IFS Applications może być używany jako część pełnego pakietu do zarządzania przedsiębiorstwem lub jako odrębne rozwiązanie EAM. Firma może wdrożyć taką część funkcjonalności, jaka jest niezbędna do spełnienia wymagań dotyczących zarządzania majątkiem i innych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oczywiście w skład pakietu wchodzą funkcje planowania obsługi technicznej i obsługi zleceń roboczych oraz inne opcje związane z zapewnieniem niezawodności. Można jednak również rozbudować rozwiązanie o inne elementy, np. obsługę kadr, zamówienia, zarządzanie ryzykiem, finanse i zarządzanie dokumentacją.

Więcej

Zarządzanie serwisem

Niezależnie od tego, czy usługi są świadczone w terenie, na terenie zakładu, w bazie serwisowej, w domu czy w biurze klienta, czy dotyczą obiektów liniowych, czy innych aktywów, IFS Service Management jest w stanie pomóc w ich realizacji. Dowolny może być również model świadczenia takich usług: w postaci wizyt serwisowych, zgodnie z rygorystycznie określonymi poziomami usług (umowami SLA) albo w ramach umów o serwisowanie, dla przedsiębiorstw i dla odbiorców końcowych.

Więcej