Skip to main content

Oprogramowanie do zarządzania projektami, cyklem życia majątku i usługami

dla sektora konstrukcyjno-budowlanego, infrastruktury i usług przemysłowych

Działaj skutecznie w warunkach dynamicznej transformacji rynku.

Firmom działającym w branży konstrukcyjno-budowlanej, infrastruktury i usług przemysłowych coraz trudniej uzyskać dużą marżę zysku w warunkach rosnącej konkurencyjności. Duże jednorazowe projekty realizowane w dłuższej perspektywie czasowej muszą być zrealizowane w terminie i w ramach budżetu, a jednocześnie w całej branży brakuje osób o odpowiednich kompetencjach i występuje zjawisko niskiej produktywności. Aby przedsiębiorstwo mogło liczyć na trwały sukces rynkowy, musi skutecznie zarządzać nowymi projektami, a to wymaga wdrożenia zintegrowanych procesów i systemów opartych na danych. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach IFS dla sektora konstrukcyjno-budowlanego i infrastruktury.

Sektor konstrukcyjno-budowlany

Multiplex zmienia procesy zarządzania projektami i kontraktami

Customer Quote
Uważamy, że dzięki rozwiązaniom IFS jesteśmy w stanie zaspokoić rosnące potrzeby i przygotować się na przyszłość.
Charlie Bolt Dyrektor ds. zarządzania ryzykiem, Multiplex
Opis wdrożenia w firmie Multiplex

Więcej opisów wdrożeń

0

użytkowników końcowych

0

wersja informacji

0

plus large-scale projects

Jak wybrać system ukierunkowany na projekty i majątek przedsiębiorstwa

Wybór oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstwa projektowo-konstrukcyjnego jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ większość rozwiązań do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa powstało w czasach, w których dominowały powtarzalne procesy produkcyjne. Takie produkty nie nadają się zbyt dobrze dla firm, których działalność opiera się na projektach i aktywach. Poszukując oprogramowania dla przedsiębiorstwa, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na funkcje zarządzania kontraktami, rozliczania na podstawie postępów w realizacji oraz zarządzania podwykonawcami, a także opcje obsługi projektów modułowych i konstrukcji poza główną lokalizacją.

Dowiedz się, jak wybrać system spełniający wymagania przedsiębiorstwa

Dowiedz się, w jaki sposób poradzić sobie z problemami dotyczącymi finansowania projektu

Długoterminowe projekty o dużej wartości odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw konstrukcyjno-budowlanych. W filmie Steve Treagust, Global Industry Director w korporacji IFS, mówi o możliwości odniesienia sukcesu i zwiększenia zyskowności dzięki zastosowaniu odpowiednich mechanizmów kontroli finansowej projektów.

Additional resources that explain our IFS solutions

Enterprise software needs to help you manage your resources and projects using top-class functionality, as well as deliver increased value to the business.  Learn how IFS achieve this by reading our case studies and more.

Build your knowledge of IFS

Learn how to face the challenges in your industry

Global industry director Kenny Ingram talks about how companies involved with the engineering, construction and fabrication of complex assets and infrastructure need to face the challenges in these disruptive times.

Latest commentary from our industry experts

Our industry experts regularly share their advice and ideas on the current state of the construction, infrastructure and industrial services industries via the IFS blog—you can follow their thoughts and share your own too.

Review their up-to-the-minute opinions

Wyjątkowe doświadczenie w branży konstrukcyjno-budowlanej i infrastruktury

Zintegrowane rozwiązania dla przedsiębiorstw z sektora konstrukcyjno-budowlany i infrastruktury

System ERP w zarządzaniu projektami

Projektowy system ERP to w rzeczywistości system do planowania zasobów przedsiębiorstwa przeznaczony dla środowisk związanych z zarządzaniem projektami, np. w przypadku produkcji, budowy i projektowania na zamówienie. System IFS Applications można sklasyfikować jako rozwiązanie oparte na projektach (PBS) lub oprogramowanie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (EPM), ale bez wątpienia to najlepszy system dla przedsiębiorstw działających w złożonych środowiskach projektowych.

Nie jest to zwykły system ERP ani narzędzie do zarządzania portfelem projektów, to oprogramowanie dla przedsiębiorstw zbudowane nie na przewidywalnych, powtarzalnych procesach, np. produkcyjnych, ale raczej na indywidualnych projektach związanych z projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem, prototypowaniem i usługami.

Więcej

Od skomputeryzowanego wspomagania utrzymania ruchu do zarządzania cyklem życia majątku

System do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi oferować więcej funkcji niż rozpowszechnione i cenione systemy wspomagania utrzymania ruchu (CMMS). Powinny w nim się znaleźć opcje zarządzania cyklem życia majątku (ALM). IFS oferuje właśnie tego rodzaju produkty. Weszliśmy na rynek jako producent rozwiązań EAM, zatem wszystkie funkcje wchodzące w skład systemu IFS Applications, w tym zarządzanie dokumentacją, zarządzanie ryzykiem, a także zarządzanie finansami, zapasami i kontraktami, mogą stać się częścią środowiska EAM. Przedsiębiorstwo może wdrożyć proste mechanizmy obsługi zleceń roboczych i magazynu albo pełny systemowi funkcji opracowanych z myślą o zarządzaniu wszystkimi elementami cyklu życia majątku, jeśli są one kluczowym elementem realizowanych procesów.

Więcej

Zarządzanie pełnym cyklem życia serwisu

IFS Service Management to rozwiązanie do zarządzania pełnym cyklem życia usług serwisowych, które sprawdzi się u każdego dostawcy. Niezależnie od tego, czy usługi są świadczone w terenie, na terenie zakładu, w bazie serwisowej, w domu czy w biurze klienta, czy dotyczą obiektów liniowych, czy innych aktywów, IFS Service Management jest w stanie pomóc w ich realizacji.

Więcej

System ERP w zarządzaniu projektami

Projektowy system ERP to w rzeczywistości system do planowania zasobów przedsiębiorstwa przeznaczony dla środowisk związanych z zarządzaniem projektami, np. w przypadku produkcji, budowy i projektowania na zamówienie. System IFS Applications można sklasyfikować jako rozwiązanie oparte na projektach (PBS) lub oprogramowanie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (EPM), ale bez wątpienia to najlepszy system dla przedsiębiorstw działających w złożonych środowiskach projektowych.

Nie jest to zwykły system ERP ani narzędzie do zarządzania portfelem projektów, to oprogramowanie dla przedsiębiorstw zbudowane nie na przewidywalnych, powtarzalnych procesach, np. produkcyjnych, ale raczej na indywidualnych projektach związanych z projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem, prototypowaniem i usługami.

Więcej

Od skomputeryzowanego wspomagania utrzymania ruchu do zarządzania cyklem życia majątku

System do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi oferować więcej funkcji niż rozpowszechnione i cenione systemy wspomagania utrzymania ruchu (CMMS). Powinny w nim się znaleźć opcje zarządzania cyklem życia majątku (ALM). IFS oferuje właśnie tego rodzaju produkty. Weszliśmy na rynek jako producent rozwiązań EAM, zatem wszystkie funkcje wchodzące w skład systemu IFS Applications, w tym zarządzanie dokumentacją, zarządzanie ryzykiem, a także zarządzanie finansami, zapasami i kontraktami, mogą stać się częścią środowiska EAM. Przedsiębiorstwo może wdrożyć proste mechanizmy obsługi zleceń roboczych i magazynu albo pełny systemowi funkcji opracowanych z myślą o zarządzaniu wszystkimi elementami cyklu życia majątku, jeśli są one kluczowym elementem realizowanych procesów.

Więcej

Zarządzanie pełnym cyklem życia serwisu

IFS Service Management to rozwiązanie do zarządzania pełnym cyklem życia usług serwisowych, które sprawdzi się u każdego dostawcy. Niezależnie od tego, czy usługi są świadczone w terenie, na terenie zakładu, w bazie serwisowej, w domu czy w biurze klienta, czy dotyczą obiektów liniowych, czy innych aktywów, IFS Service Management jest w stanie pomóc w ich realizacji.

Więcej