IFS LIDEREM BADANIA IDC MARKETSCAPE ZA ROK 2021

ifs_311_supporting_asset_ad-manufacturing-takes-on-industry_02_22_670x413

Aplikacje EAM, które intensywnie wykorzystują zasoby, oparte na modelu SaaS i chmurze

Aplikacje EAM szybko ewoluują, ponieważ producenci inwestują środki w badania i rozwój w celu wzmacniania i rozszerzania, a w niektórych przypadkach — przeprojektowywania swoich aplikacji EAM. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby potencjalni klienci wiedzieli, jak są pozycjonowani dostawcy i ich oprogramowanie — zarówno obecnie, jak i w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat.

Organizacje zazwyczaj podejmują długoterminowe zobowiązania dotyczące aplikacji EAM ze względu na koszty migracji danych zasobów, konfiguracji i dostosowywania przebiegów pracy, integracji z innymi systemami oraz szkolenia rozproszonego zespołu techników, często opartego częściowo na podwykonawcach. Oznacza to, że oprócz aktualnych cech i funkcjonalności oprogramowania należy ocenić strategię i plan działania dostawcy oraz sposób jego reagowania na informacje zwrotne od klientów.


Jest nam niezmiernie miło, że w rankingu IDC MarketScape firma IFS znalazła się w kategorii liderów. W badaniu IDC MarketScape zwrócono uwagę na następujące aspekty:


  • Elastyczną, zintegrowaną aplikację EAM, która wspiera pełne zarządzanie cyklem życia zasobów — od początkowego etapu inżynierii, zamówień, budowy i uruchomienia, przez eksploatację i utrzymanie, aż po wycofanie z eksploatacji
  • Pełną integrację z własnymi funkcjami inwentaryzacji i zaopatrzenia w celu śledzenia dostaw i zadbania o to, aby koszty były księgowane w zleceniach roboczych
  • Część szerszej oferty w ramach IFS Applications — pakietu dla przedsiębiorstw, który obejmuje zintegrowane zarządzanie systemami ERP, finansami, łańcuchem dostaw, zasobami ludzkimi i serwisem w terenie

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę ifs.com/cloud

IDC-EAM-Mscape-2020-670x413px

PRZECZYTAJ PEŁNY RAPORT

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatną kopię.

„IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Asset-Intensive EAM Applications 2020-2021 Vendor Assessment”, Juliana Beauvais, John Villali, Reid Paquin, Andrew Meyers, Kevin Permenter, listopad 2020, IDC #US46261320

Model analizy dostawców IDC MarketScape został opracowany w celu zapewnienia przeglądu kondycji konkurencyjnej dostawców ICT na danym rynku. W metodologii badania wykorzystano rygorystyczną punktację opartą na kryteriach jakościowych i ilościowych, której wynikiem jest pojedyncza graficzna ilustracja pozycji każdego dostawcy na danym rynku. Ocena zdolności służy do pomiaru produktu dostawcy, jego wejścia na rynek i realizacji działań biznesowych w krótkim okresie. Ocena strategii służy do pomiaru dostosowania strategii dostawcy do wymagań klienta w perspektywie 3–5 lat. Udział rynkowy dostawcy jest przedstawiony za pomocą wielkości okręgów.