Skip to main content

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

Zarządzanie wszystkimi aspektami cyklu życia majątku przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie tworzone we współpracy ze specjalistami branżowymi

Rozwiązania IFS dla sektora zarządzania majątkiem wprowadzono już ponad 30 lat temu. Nasze oprogramowanie zostało stworzone nie tylko dla branży, lecz także w dużej mierze przez samą branżę.

To rozwiązanie sprawdziło się już w przypadku łączenia i podziału firm oraz deregulacji i zaostrzenia wymogów w zakresie optymalizacji aktywów i siły roboczej. Pomogło firmom na całym świecie w przezwyciężeniu tych wyzwań i zwiększeniu zysków. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego oprogramowanie IFS może stać się najbardziej dochodowym zasobem przedsiębiorstwa.

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

Serwis i inżynieria lotnicza

Rozwiązania IFS Aircraft Maintenance & Engineering są wykorzystywane przez największe na świecie firmy serwisowe. Pozwalają im zmaksymalizować dostępność samolotów oraz zapewniają wszechstronne możliwości zarządzania obsługą techniczną. Nasze rozwiązanie udostępnia najlepsze praktyki w zakresie przepływu informacji oraz zapewnia widoczność danych w czasie rzeczywistym. Ponadto usprawnia proces podejmowania decyzji, umożliwia szybkie reagowanie na zmiany oraz zapewnia zgodność z przepisami.

Przeczytaj o tym rozwiązaniu

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

IFS oferuje wszechstronne funkcje obsługi całego cyklu życia majątku przedsiębiorstwa. Rozwiązanie IFS dostarcza ujednolicone informacje pozwalające zmaksymalizować korzyści w całym cyklu eksploatacji, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywane na etapie planowania i projektowania aktywów, obsługi i utrzymania w cyklu produkcyjnym, czy też remontu lub wycofywania z eksploatacji.

Przeczytaj o tym rozwiązaniu

Zarządzanie flotą i majątkiem

IFS oferuje kompletne rozwiązanie do zarządzania flotą oraz planowania i realizacji prac z zakresu obsługi technicznej. Nasze rozwiązanie pomaga w łatwiejszym bilansowaniu wymogów operacyjnych przedsiębiorstwa w odniesieniu do potrzeb w zakresie obsługi technicznej, od zarządzania kontraktami na realizację usług logistycznych opartych na wydajności i zwiększania dostępności floty po zwiększanie możliwości w zakresie planowania i tworzenia harmonogramów.

Przeczytaj o rozwiązaniu

Obsługa techniczna, naprawy i remonty

Oprogramowanie IFS to jedno z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych rozwiązań do zarządzania obsługą techniczną, naprawami i remontami, przeznaczone do wdrożenia w skali całego przedsiębiorstwa — od obsługi zapytań, planowania i wykonywania prac z zakresu obsługi technicznej oraz zarządzania konfiguracją, aż po obsługę gwarancyjną, logistykę łańcucha dostaw, śledzenie kosztów i fakturowanie.

Przeczytaj o rozwiązaniu