แนวทางของซอฟต์แวร์การจัดการวงจรสินทรัพย์ (ALM) แบบคล่องตัวสำหรับสาธารณูปโภคในการส่งและการจ่ายไฟฟ้า

สาธารณูปโภคในการส่งและการจ่ายไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้โซลูชันระดับองค์กรเพื่อการปฏิบัติงานที่เน้นด้านสินทรัพย์ย่อมต้องมองหาไอเอฟเอส ไม่ว่าคุณจะต้องการซอฟต์แวร์สำหรับบริการภาคสนาม การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) หรือ การจัดการวงจรสินทรัพย์ (ALM) ก็ตาม คุณสามารถหาได้จากไอเอฟเอส IFS Applications สามารถปรับขยายได้ครอบคลุม ALM ตั้งแต่ต้นจนจบตามมาตรฐาน ISO 55000 และยังสามารถจัดการกับงานที่ต้องปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงใบสั่งงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อะไหล่ และการซ่อมแซม การปรับตารางเวลาให้เหมาะสม และอื่นๆ อีกมากมาย

Customer Story: Statnett

Statnett owns key sections of the Norwegian transmission system for power. Read how Statnett utilizes IFS Applications.

Read More in this Customer Story