Savunma tahmini: gelecek on yılda hizmet içi desteğin dönüşümü

Askeri varlıklar daha karmaşık hale geliyor, ancak bazı roller için aynı zamanda daha da kolaylaşıyorlar. Teslimat ve destek giderek küreselleşiyor ve küreselleşmeye de devam edecek. Bu rapor, ordunun hizmet içi destek modelini dönüştürmek için belirlenen beş değişikliği vurguluyor ve BT'nin salt bir işlemsel araç değil, stratejik bir destekleyici olarak görülmesi gerektiğini savunuyor.

Bunun nedenleri:

  • Daha fazla küresel teslimat, tedarik modellerini etkileyebilecek çeşitli karmaşıklıklar anlamına gelir.
  • Savunma kuruluşları, yaşam boyu destek maliyetlerini yöneten çözümlere ihtiyaç duyarlar
  • Küreselleşme, savunma OEM'lerinin ve bakım müteahhitlerinin hükümet tedarikçisinden hükümet ortağına taşınması anlamına geliyor

Daha fazla bilgi için teknik raporu okuyun.

Dosya Bilgileri: Whitepaper,   PDF   0,6 MB

DOWNLOAD Whitepaper

To download your free copy, please fill in the form below.

Detaylar