ซอฟต์แวร์ด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการผลิตและอื่น

ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนั้นท้าทายกว่าสินค้าอื่นมากกว่าที่คุณคิด ไม่เพียงแค่ต้องการ ERP สำหรับกระบวนการผลิตแบบกลุ่มที่มีการจัดการสูตรเท่านั้น แต่คุณยังต้องการข้อมูลที่ไหลไปสู่ ERP ของการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องโดยตรงเพื่อการบรรจุและการติดฉลาก การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการที่มีการสอบกลับที่ดีเยี่ยมเพื่อจัดการเรียกคืนก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบในท้องถิ่นด้านความปลอดภัยของอาหารและระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาเพื่อให้อุปกรณ์การผลิตทำงานอย่างต่อเนื่อง ไอเอฟเอสมีพร้อมทุกอย่างในชุดโซลูชันตามองค์ประกอบที่ยืดหยุ่น โดยมีความสามารถด้านการเงิน การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การจัดการซัพพลายเชน (SCM) การผลิตในโหมดผสม การบำรุงรักษา และอื่นๆ อีกมากมาย ไอเอฟเอสสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการจัดการงานบริการภาคสนามสำหรับการขายตามเส้นทางและการจัดส่ง

Food and Beverage ERP

IFS Applications gives you a 360-degree of your supply chain and manufacturing business, bringing you both broad scope, deep functionality and configurability to ensure that you can meet the needs of the food and beverage market today. Software features include:

  • Multi-site, multi-business, multi-lingual operations
  • Advanced demand planning and forecasting
  • Integrated HACCP and quality control to support BRC, EFSIS, FDA and UDSA audits 
  • Forward and backward traceability with shelf life and expiry control
  • Trade management with sales promotions, campaigns and rebates
  • Supply chain management from supplier to customer
  • Operations delivered to the shop floor using touch screens and mobile devices
  • Integrated CRM and NPD
  • Integrated WMS on mobile devices

Our software is delivered the way your users want it, with a modern user interface, hosted in the cloud or on-premise.

EAM for Food and Beverage

Process manufacturing including food and beverage is an asset-intensive business. That means at the very least, a basic computerized maintenance management system (CMMS) is necessary to capture and manage costs of operating and maintaining your equipment. Greater utility is available through full enterprise asset management (EAM), however. EAM software from IFS will allow you to maximize the return on investment in capital assets like process manufacturing equipment and plants. The same level of traceability and documentation you’ll find in our ERP solutions is present in EAM, and that means that you can more easily comply with audits from FDA, OSHA or other regulators.  Manage maintenance projects, lifecycle extensions or refits with embedded enterprise project management functionality.

You can also spot and mitigate risks resulting from equipment condition, and coordinate maintenance and refit work to coincide with lulls in the production schedule.

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Executive Summary: IFS Applications for Food and Beverage

In an industry known for fierce competition and razor-thin profit margins, IFS Applications™ for food and beverage gives you the tools to maintain your competitive edge. IFS Applications™ is a comprehensive, industry-specific solution that helps you balance supply and demand, streamline the supply chain, comply with new regulations, and turn new customers into repeat customers.

Read More in this Executive Summary

WHITE PAPER: PROCESS MANUFACTURING QUALITY CONTROL IN ERP

IFS Process Manufacturing ERP expert Jakob Björklund discusses the challenges posed by REACH, HACCP and other regulations and market requirements. How can enterprise resource planning (ERP) software meet the quality control and traceability requirements of the chemicals, packaged goods, food and beverage and pharmaceuticals industries?

READ MORE IN THIS INFORMATIVE WHITE PAPER

5 Tips for Managing Food and Beverage Supply Chain

The high-volume, transaction-intensive nature of food and beverage supply chain logistics presents significant challenges. When raw materials, ingredients and manufactured products have a limited shelf life, processes such as order intake, allocations, picking, packing, and shipping become increasingly difficult to manage and predict.

Download White Paper